Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BMISA
Lokalita: Mikulov-Sedlec
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 18:00 120,1
2 20.04.2019 18:00 127,9
3 14.06.2019 18:00 121,0
4 15.06.2019 15:00 123,7
5 26.06.2019 17:00 131,0
6 27.06.2019 15:00 123,7
7 30.06.2019 15:00 127,1
8 01.07.2019 14:00 141,2
9 06.07.2019 17:00 127,7
10 19.07.2019 16:00 130,2
11 20.07.2019 18:00 135,5
12 25.07.2019 19:00 123,8
13 26.07.2019 17:00 140,7
14 28.08.2019 18:00 136,9
15 29.08.2019 16:00 124,4
16 30.08.2019 17:00 126,9
17 31.08.2019 16:00 128,2
18 01.09.2019 16:00 127,8
19 05.09.2019 17:00 121,1