Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZSNVA
Lokalita: Štítná n.Vláří
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 19:00 120,4
2 19.04.2019 19:00 134,6
3 20.04.2019 15:00 131,9
4 21.04.2019 21:00 123,8
5 22.04.2019 00:00 120,1
6 02.05.2019 22:00 126,5
7 03.05.2019 00:00 124,0
8 25.05.2019 18:00 127,1
9 26.05.2019 03:00 126,6
10 31.05.2019 23:00 121,0
11 01.06.2019 00:00 120,3
12 12.06.2019 21:00 122,6
13 14.06.2019 19:00 128,4
14 15.06.2019 21:00 137,5
15 16.06.2019 00:00 129,8
16 26.06.2019 19:00 135,3
17 27.06.2019 16:00 135,1
18 28.06.2019 00:00 122,4
19 30.06.2019 19:00 124,4
20 01.07.2019 16:00 136,0
21 02.07.2019 21:00 120,0
22 06.07.2019 19:00 136,6
23 07.07.2019 00:00 130,1
24 19.07.2019 16:00 128,4
25 20.07.2019 19:00 133,4
26 21.07.2019 00:00 124,4
27 26.07.2019 18:00 135,5
28 27.07.2019 00:00 124,0
29 19.08.2019 17:00 122,0
30 28.08.2019 21:00 143,9
31 29.08.2019 17:00 139,6
32 30.08.2019 00:00 127,2
33 31.08.2019 16:00 123,7
34 01.09.2019 19:00 131,9
35 02.09.2019 00:00 126,2
36 05.09.2019 21:00 121,2