Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: JKMYA
Lokalita: Kostelní Myslová
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 15:00 120,4
2 19.04.2019 17:00 122,6
3 20.04.2019 16:00 125,5
4 21.04.2019 16:00 125,3
5 18.06.2019 17:00 122,5
6 26.06.2019 18:00 120,8
7 27.06.2019 17:00 129,7
8 30.06.2019 19:00 132,8
9 01.07.2019 13:00 123,1
10 02.07.2019 18:00 120,2
11 06.07.2019 17:00 123,9
12 19.07.2019 15:00 121,3
13 20.07.2019 16:00 133,5
14 25.07.2019 17:00 125,4
15 26.07.2019 17:00 140,4
16 05.08.2019 16:00 121,3
17 24.08.2019 16:00 121,5
18 25.08.2019 16:00 121,2
19 26.08.2019 17:00 124,9
20 27.08.2019 18:00 130,8
21 28.08.2019 19:00 127,2
22 31.08.2019 16:00 128,8