Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNYA
Lokalita: Brno-Tuřany
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 124,6
2 19.04.2019 16:00 132,6
3 20.04.2019 16:00 133,0
4 21.04.2019 16:00 121,9
5 02.05.2019 16:00 120,1
6 25.05.2019 16:00 121,8
7 26.05.2019 16:00 129,1
8 12.06.2019 16:00 120,9
9 13.06.2019 17:00 123,8
10 14.06.2019 17:00 122,0
11 15.06.2019 16:00 134,1
12 18.06.2019 17:00 123,8
13 19.06.2019 15:00 122,4
14 24.06.2019 17:00 121,3
15 26.06.2019 17:00 141,6
16 27.06.2019 15:00 124,8
17 29.06.2019 17:00 128,2
18 30.06.2019 16:00 134,5
19 01.07.2019 14:00 139,3
20 06.07.2019 17:00 124,0
21 19.07.2019 16:00 128,1
22 20.07.2019 17:00 138,4
23 25.07.2019 18:00 140,7
24 26.07.2019 16:00 152,2
25 29.07.2019 17:00 125,8
26 28.08.2019 17:00 134,5
27 29.08.2019 15:00 126,6
28 30.08.2019 16:00 131,2
29 31.08.2019 16:00 130,5
30 01.09.2019 15:00 127,5
31 05.09.2019 18:00 120,8