Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SONRA
Lokalita: Ondřejov
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 14:00 125,4
2 19.04.2019 17:00 130,3
3 20.04.2019 14:00 127,6
4 21.04.2019 16:00 124,7
5 24.05.2019 19:00 124,2
6 25.05.2019 16:00 122,2
7 05.06.2019 17:00 129,2
8 24.06.2019 18:00 121,8
9 26.06.2019 18:00 137,0
10 27.06.2019 00:00 131,4
11 29.06.2019 18:00 120,6
12 30.06.2019 23:00 131,8
13 01.07.2019 00:00 132,4
14 04.07.2019 19:00 125,4
15 06.07.2019 17:00 132,6
16 20.07.2019 18:00 131,0
17 25.07.2019 16:00 124,1
18 26.07.2019 15:00 128,3
19 29.08.2019 17:00 125,1
20 30.08.2019 18:00 126,2
21 31.08.2019 16:00 130,6