Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CHVOA
Lokalita: Hojná Voda
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 23:00 121,5
2 20.04.2019 03:00 124,9
3 21.04.2019 16:00 125,2
4 22.04.2019 00:00 122,6
5 14.06.2019 23:00 128,1
6 15.06.2019 00:00 127,6
7 18.06.2019 21:00 125,4
8 27.06.2019 14:00 139,1
9 30.06.2019 19:00 135,7
10 01.07.2019 00:00 131,8
11 06.07.2019 20:00 124,2
12 26.07.2019 16:00 133,9
13 31.08.2019 19:00 120,9