Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CCHUA
Lokalita: Churáňov
Pořadí Datum Hodnota
1 02.04.2019 16:00 122,6
2 03.04.2019 17:00 120,5
3 09.04.2019 16:00 124,2
4 16.04.2019 23:00 122,3
5 17.04.2019 02:00 124,0
6 19.04.2019 23:00 124,6
7 21.04.2019 01:00 129,4
8 22.04.2019 16:00 123,9
9 02.05.2019 17:00 124,3
10 25.05.2019 14:00 121,9
11 04.06.2019 21:00 122,0
12 05.06.2019 22:00 127,9
13 06.06.2019 00:00 126,2
14 14.06.2019 08:00 124,3
15 15.06.2019 00:00 122,3
16 26.06.2019 17:00 124,6
17 27.06.2019 12:00 133,8
18 28.06.2019 00:00 121,9
19 29.06.2019 22:00 129,5
20 30.06.2019 18:00 141,3
21 01.07.2019 04:00 139,1
22 02.07.2019 19:00 126,4
23 06.07.2019 16:00 131,8
24 18.07.2019 22:00 121,7
25 19.07.2019 15:00 131,7
26 20.07.2019 22:00 133,6
27 21.07.2019 00:00 129,2
28 25.07.2019 20:00 142,6
29 26.07.2019 20:00 146,2
30 27.07.2019 00:00 129,2
31 28.08.2019 15:00 124,9
32 29.08.2019 07:00 120,5
33 30.08.2019 23:00 126,7
34 31.08.2019 02:00 132,9