Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPRMA
Lokalita: Přimda
Pořadí Datum Hodnota
1 09.04.2019 16:00 123,2
2 16.04.2019 18:00 120,1
3 19.04.2019 23:00 126,0
4 20.04.2019 17:00 132,6
5 21.04.2019 18:00 130,9
6 22.04.2019 17:00 125,7
7 02.05.2019 18:00 122,9
8 25.05.2019 05:00 129,6
9 04.06.2019 21:00 127,3
10 05.06.2019 19:00 124,9
11 14.06.2019 17:00 123,2
12 18.06.2019 20:00 122,6
13 19.06.2019 20:00 127,2
14 20.06.2019 02:00 126,5
15 25.06.2019 23:00 125,3
16 06.07.2019 15:00 135,3
17 07.07.2019 00:00 128,3
18 18.07.2019 22:00 133,2
19 19.07.2019 00:00 130,6
20 20.07.2019 17:00 128,4
21 24.07.2019 23:00 123,9
22 25.07.2019 21:00 147,2
23 26.07.2019 00:00 138,3
24 28.08.2019 23:00 133,1
25 29.08.2019 00:00 133,3
26 30.08.2019 23:00 125,7
27 31.08.2019 20:00 128,2
28 01.09.2019 00:00 121,0