Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MJESA
Lokalita: Jeseník-lázně
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 17:00 120,1
2 19.04.2019 16:00 133,6
3 20.04.2019 16:00 129,7
4 25.05.2019 15:00 120,4
5 18.06.2019 19:00 123,2
6 26.06.2019 23:00 121,1
7 27.06.2019 03:00 136,6
8 30.06.2019 21:00 125,4
9 01.07.2019 16:00 121,1
10 06.07.2019 17:00 124,2