Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPRRA
Lokalita: Přerov
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 18:00 121,4
2 19.04.2019 17:00 134,5
3 20.04.2019 17:00 123,7
4 25.05.2019 17:00 122,1
5 14.06.2019 21:00 136,2
6 15.06.2019 17:00 127,2
7 18.06.2019 17:00 133,9
8 26.06.2019 17:00 120,8
9 27.06.2019 15:00 122,1
10 30.06.2019 16:00 120,7
11 01.07.2019 14:00 125,6
12 06.07.2019 17:00 126,6
13 20.07.2019 17:00 133,5
14 25.07.2019 18:00 120,3
15 26.07.2019 16:00 130,3
16 29.08.2019 16:00 123,0
17 30.08.2019 17:00 125,4
18 31.08.2019 17:00 127,6
19 01.09.2019 15:00 120,2