Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TSTDA
Lokalita: Studénka
Pořadí Datum Hodnota
1 14.06.2019 17:00 130,6
2 18.06.2019 17:00 122,6
3 25.06.2019 17:00 120,8
4 26.06.2019 17:00 123,2
5 01.07.2019 15:00 128,9
6 06.07.2019 17:00 131,7
7 20.07.2019 17:00 127,0
8 26.07.2019 16:00 122,1