Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TKARA
Lokalita: Karviná
Pořadí Datum Hodnota
1 20.04.2019 17:00 121,9
2 25.05.2019 17:00 123,0
3 31.05.2019 18:00 120,9
4 13.06.2019 16:00 125,4
5 14.06.2019 18:00 157,7
6 17.06.2019 17:00 125,9
7 18.06.2019 17:00 120,0
8 26.06.2019 18:00 128,9
9 27.06.2019 17:00 126,4
10 01.07.2019 15:00 139,9
11 06.07.2019 17:00 135,0
12 20.07.2019 17:00 129,8
13 26.07.2019 16:00 124,0
14 28.07.2019 16:00 125,4
15 29.07.2019 18:00 127,3
16 06.08.2019 17:00 121,1
17 29.08.2019 16:00 132,8
18 31.08.2019 16:00 124,3