Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: KPRBA
Lokalita: Přebuz
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 18:00 130,5
2 19.04.2019 18:00 133,6
3 20.04.2019 16:00 142,5
4 21.04.2019 15:00 136,0
5 22.04.2019 15:00 127,9
6 25.04.2019 18:00 123,3
7 24.05.2019 18:00 122,7
8 05.06.2019 16:00 128,0
9 06.06.2019 00:00 122,1
10 14.06.2019 20:00 137,9
11 15.06.2019 00:00 133,7
12 17.06.2019 18:00 123,2
13 18.06.2019 22:00 129,4
14 19.06.2019 16:00 122,6
15 24.06.2019 23:00 135,5
16 25.06.2019 00:00 134,0
17 26.06.2019 22:00 151,0
18 27.06.2019 00:00 146,0
19 30.06.2019 22:00 155,8
20 01.07.2019 00:00 154,4
21 06.07.2019 20:00 148,0
22 07.07.2019 00:00 125,3
23 20.07.2019 20:00 121,5
24 25.07.2019 18:00 143,2
25 26.07.2019 17:00 127,8
26 27.07.2019 15:00 122,3
27 23.08.2019 19:00 121,5
28 25.08.2019 17:00 129,3
29 28.08.2019 18:00 133,3
30 29.08.2019 16:00 125,4
31 30.08.2019 15:00 124,2
32 31.08.2019 16:00 131,1
33 04.09.2019 17:00 121,7