Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: KSOMA
Lokalita: Sokolov
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 125,9
2 19.04.2019 18:00 135,2
3 20.04.2019 16:00 135,8
4 21.04.2019 16:00 133,8
5 22.04.2019 16:00 124,6
6 02.05.2019 17:00 125,0
7 25.05.2019 16:00 125,0
8 05.06.2019 17:00 127,5
9 14.06.2019 15:00 130,4
10 15.06.2019 16:00 126,2
11 17.06.2019 19:00 123,4
12 18.06.2019 20:00 127,6
13 19.06.2019 00:00 123,2
14 24.06.2019 20:00 137,5
15 25.06.2019 00:00 132,6
16 26.06.2019 17:00 152,8
17 27.06.2019 00:00 138,4
18 29.06.2019 17:00 121,8
19 30.06.2019 18:00 156,9
20 01.07.2019 17:00 137,6
21 02.07.2019 00:00 125,5
22 06.07.2019 16:00 159,1
23 07.07.2019 00:00 140,1
24 18.07.2019 18:00 125,4
25 20.07.2019 17:00 123,0
26 24.07.2019 16:00 122,4
27 25.07.2019 18:00 151,2
28 28.08.2019 18:00 127,6
29 29.08.2019 17:00 123,4
30 31.08.2019 17:00 123,5
31 04.09.2019 17:00 124,2