Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LSOUA
Lokalita: Souš
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 15:00 121,5
2 18.04.2019 16:00 128,9
3 19.04.2019 17:00 144,3
4 20.04.2019 16:00 135,3
5 21.04.2019 15:00 121,1
6 08.05.2019 18:00 123,3
7 25.05.2019 15:00 129,0
8 27.05.2019 17:00 128,4
9 03.06.2019 17:00 120,8
10 10.06.2019 18:00 124,4
11 11.06.2019 19:00 125,9
12 12.06.2019 17:00 124,1
13 14.06.2019 17:00 131,0
14 15.06.2019 08:00 133,5
15 18.06.2019 18:00 125,3
16 19.06.2019 16:00 131,9
17 20.06.2019 16:00 129,2
18 24.06.2019 18:00 128,4
19 25.06.2019 18:00 130,9
20 26.06.2019 18:00 165,7
21 27.06.2019 00:00 138,9
22 30.06.2019 17:00 146,1
23 01.07.2019 16:00 148,4
24 06.07.2019 17:00 136,8
25 20.07.2019 17:00 121,9
26 29.07.2019 18:00 139,4
27 30.07.2019 00:00 124,6
28 31.07.2019 13:00 123,6
29 28.08.2019 16:00 129,2
30 29.08.2019 14:00 125,6
31 31.08.2019 16:00 135,3
32 01.09.2019 13:00 122,7