Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULKA
Lokalita: Ústí n.L.-Kočkov
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 18:00 123,4
2 19.04.2019 19:00 134,5
3 20.04.2019 00:00 130,6
4 21.04.2019 16:00 123,5
5 25.04.2019 16:00 123,0
6 24.05.2019 20:00 131,0
7 25.05.2019 00:00 125,2
8 02.06.2019 17:00 123,5
9 03.06.2019 19:00 131,6
10 04.06.2019 19:00 124,2
11 05.06.2019 17:00 124,4
12 10.06.2019 19:00 126,4
13 11.06.2019 19:00 121,1
14 14.06.2019 18:00 134,9
15 15.06.2019 16:00 135,3
16 18.06.2019 23:00 132,8
17 19.06.2019 16:00 144,7
18 20.06.2019 16:00 121,1
19 24.06.2019 17:00 133,3
20 25.06.2019 17:00 142,0
21 26.06.2019 17:00 175,6
22 27.06.2019 00:00 162,4
23 29.06.2019 19:00 148,1
24 30.06.2019 17:00 157,3
25 01.07.2019 17:00 148,7
26 02.07.2019 00:00 128,7
27 06.07.2019 16:00 146,4
28 18.07.2019 20:00 130,4
29 19.07.2019 00:00 125,6
30 20.07.2019 18:00 123,9
31 24.07.2019 23:00 138,7
32 25.07.2019 17:00 142,6
33 27.07.2019 18:00 126,3
34 29.07.2019 17:00 142,5
35 30.07.2019 20:00 131,4
36 31.07.2019 00:00 124,9
37 25.08.2019 16:00 128,4
38 26.08.2019 18:00 129,4
39 27.08.2019 18:00 134,3
40 28.08.2019 17:00 135,0
41 29.08.2019 17:00 129,9
42 30.08.2019 18:00 156,0
43 31.08.2019 18:00 158,6
44 01.09.2019 00:00 132,6
45 04.09.2019 18:00 126,9