Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UMOMA
Lokalita: Most
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 16:00 123,7
2 19.04.2019 17:00 137,8
3 20.04.2019 17:00 136,5
4 21.04.2019 17:00 133,4
5 24.05.2019 17:00 130,1
6 04.06.2019 17:00 131,8
7 05.06.2019 17:00 128,4
8 14.06.2019 17:00 141,1
9 15.06.2019 17:00 122,6
10 18.06.2019 18:00 130,8
11 19.06.2019 15:00 128,3
12 24.06.2019 18:00 130,9
13 25.06.2019 17:00 140,4
14 26.06.2019 17:00 162,5
15 27.06.2019 00:00 147,7
16 29.06.2019 18:00 131,8
17 30.06.2019 17:00 135,8
18 01.07.2019 16:00 147,3
19 06.07.2019 16:00 136,8
20 25.07.2019 17:00 161,9
21 27.07.2019 17:00 123,4
22 23.08.2019 17:00 121,2
23 25.08.2019 17:00 126,8
24 26.08.2019 17:00 130,6
25 27.08.2019 16:00 120,7
26 30.08.2019 16:00 128,8
27 31.08.2019 17:00 148,8