Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AKOBA
Lokalita: Praha 8-Kobylisy
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 137,9
2 20.04.2019 17:00 131,4
3 21.04.2019 16:00 125,9
4 25.05.2019 16:00 123,1
5 02.06.2019 17:00 127,2
6 04.06.2019 17:00 135,1
7 05.06.2019 17:00 132,1
8 10.06.2019 17:00 121,7
9 14.06.2019 17:00 130,6
10 15.06.2019 17:00 120,1
11 18.06.2019 18:00 124,6
12 19.06.2019 16:00 120,8
13 24.06.2019 18:00 132,0
14 26.06.2019 17:00 150,4
15 27.06.2019 00:00 131,4
16 29.06.2019 17:00 131,2
17 30.06.2019 16:00 135,5
18 01.07.2019 16:00 128,3
19 06.07.2019 18:00 139,9
20 18.07.2019 18:00 122,2
21 20.07.2019 17:00 133,1
22 24.07.2019 17:00 123,5
23 25.07.2019 17:00 132,1
24 26.07.2019 15:00 122,1
25 29.07.2019 17:00 127,3
26 30.08.2019 17:00 138,5
27 31.08.2019 16:00 137,2