Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALIBA
Lokalita: Praha 4-Libuš
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 18:00 132,8
2 20.04.2019 17:00 127,6
3 21.04.2019 17:00 125,4
4 25.05.2019 16:00 126,6
5 02.06.2019 16:00 122,2
6 04.06.2019 17:00 160,3
7 05.06.2019 17:00 133,7
8 11.06.2019 18:00 120,2
9 13.06.2019 18:00 123,9
10 14.06.2019 17:00 131,6
11 16.06.2019 17:00 120,0
12 18.06.2019 18:00 126,3
13 19.06.2019 15:00 123,8
14 20.06.2019 16:00 121,6
15 24.06.2019 18:00 129,7
16 26.06.2019 17:00 150,8
17 27.06.2019 17:00 131,6
18 29.06.2019 17:00 136,9
19 30.06.2019 20:00 139,1
20 01.07.2019 13:00 128,6
21 20.07.2019 17:00 134,5
22 24.07.2019 17:00 136,2
23 25.07.2019 17:00 142,0
24 26.07.2019 16:00 133,9
25 29.07.2019 17:00 133,2
26 05.08.2019 16:00 123,0
27 28.08.2019 17:00 120,6
28 29.08.2019 17:00 127,3
29 30.08.2019 16:00 138,5
30 31.08.2019 16:00 137,1