Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HHKOK
Lokalita: Hradec Králové-observatoř
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 18:00 121,7
2 19.04.2019 16:00 138,5
3 20.04.2019 16:00 131,6
4 25.05.2019 17:00 123,6
5 27.05.2019 16:00 121,6
6 15.06.2019 15:00 120,3
7 18.06.2019 18:00 120,9
8 20.06.2019 17:00 133,6
9 26.06.2019 20:00 163,6
10 27.06.2019 00:00 141,2
11 29.06.2019 18:00 124,8
12 30.06.2019 17:00 130,3
13 01.07.2019 14:00 143,0
14 06.07.2019 18:00 140,5
15 20.07.2019 17:00 129,0
16 31.07.2019 15:00 123,8
17 28.08.2019 17:00 126,7
18 29.08.2019 16:00 135,1
19 30.08.2019 18:00 132,6
20 31.08.2019 17:00 134,0
21 01.09.2019 16:00 126,2