Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASUCA
Lokalita: Praha 6-Suchdol
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 121,1
2 19.04.2019 18:00 139,9
3 20.04.2019 17:00 135,1
4 21.04.2019 17:00 127,7
5 24.05.2019 19:00 129,0
6 25.05.2019 16:00 127,7
7 02.06.2019 17:00 128,7
8 04.06.2019 16:00 139,7
9 05.06.2019 17:00 130,8
10 10.06.2019 17:00 122,5
11 14.06.2019 17:00 132,2
12 15.06.2019 16:00 120,2
13 18.06.2019 18:00 126,8
14 19.06.2019 15:00 120,4
15 24.06.2019 18:00 132,9
16 26.06.2019 18:00 148,1
17 27.06.2019 00:00 134,1
18 29.06.2019 17:00 142,3
19 30.06.2019 18:00 139,1
20 01.07.2019 18:00 130,3
21 06.07.2019 18:00 142,4
22 18.07.2019 18:00 120,8
23 20.07.2019 17:00 133,1
24 24.07.2019 17:00 128,2
25 25.07.2019 17:00 139,6
26 26.07.2019 15:00 126,2
27 29.07.2019 17:00 126,8
28 25.08.2019 17:00 122,2
29 26.08.2019 18:00 121,6
30 28.08.2019 18:00 124,2
31 29.08.2019 18:00 127,5
32 30.08.2019 17:00 150,3
33 31.08.2019 17:00 142,8