Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 22.05.2020 05:27 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULMA
Lokalita: Ústí n.L.-město
Pořadí Datum Hodnota
1 15.04.2019 17:00 123,1
2 16.04.2019 17:00 122,8
3 18.04.2019 16:00 133,8
4 19.04.2019 17:00 152,0
5 20.04.2019 16:00 147,7
6 21.04.2019 16:00 142,6
7 22.04.2019 16:00 128,4
8 23.04.2019 00:00 120,9
9 25.04.2019 16:00 126,3
10 01.05.2019 16:00 126,9
11 02.05.2019 16:00 126,5
12 08.05.2019 17:00 120,2
13 19.05.2019 16:00 123,5
14 24.05.2019 17:00 135,7
15 30.05.2019 17:00 121,2
16 02.06.2019 16:00 128,4
17 03.06.2019 17:00 137,2
18 04.06.2019 17:00 137,7
19 05.06.2019 16:00 131,2
20 10.06.2019 17:00 126,9
21 11.06.2019 19:00 133,3
22 12.06.2019 15:00 122,8
23 14.06.2019 16:00 137,3
24 15.06.2019 15:00 140,6
25 16.06.2019 18:00 124,1
26 17.06.2019 16:00 123,8
27 18.06.2019 17:00 129,6
28 19.06.2019 15:00 145,5
29 20.06.2019 15:00 125,2
30 24.06.2019 17:00 137,6
31 25.06.2019 17:00 145,9
32 26.06.2019 17:00 186,5
33 27.06.2019 00:00 130,7
34 29.06.2019 17:00 151,6
35 30.06.2019 16:00 160,1
36 01.07.2019 16:00 158,7
37 02.07.2019 00:00 131,3
38 06.07.2019 16:00 155,4
39 18.07.2019 17:00 126,1
40 20.07.2019 17:00 126,8
41 24.07.2019 17:00 127,9
42 25.07.2019 17:00 146,0
43 27.07.2019 17:00 130,9
44 29.07.2019 17:00 145,4
45 30.07.2019 18:00 127,2
46 25.08.2019 16:00 132,9
47 27.08.2019 16:00 125,0
48 28.08.2019 16:00 129,1
49 30.08.2019 16:00 146,6
50 31.08.2019 16:00 158,9
51 04.09.2019 17:00 120,2