Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZZLNA
Lokalita: Zlín
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 134,4
2 20.04.2019 17:00 124,1
3 25.05.2019 17:00 120,3
4 14.06.2019 18:00 122,5
5 15.06.2019 17:00 130,4
6 17.06.2019 17:00 122,4
7 18.06.2019 18:00 124,2
8 27.06.2019 16:00 125,5
9 01.07.2019 15:00 122,5
10 06.07.2019 17:00 126,7
11 20.07.2019 17:00 124,6
12 26.07.2019 17:00 132,2