Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: USNZA
Lokalita: Sněžník
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 20:00 125,1
2 16.04.2019 17:00 121,6
3 17.04.2019 23:00 120,7
4 18.04.2019 17:00 128,8
5 19.04.2019 19:00 146,9
6 20.04.2019 00:00 139,9
7 21.04.2019 00:00 133,4
8 22.04.2019 10:00 122,0
9 25.04.2019 13:00 127,1
10 24.05.2019 18:00 133,3
11 25.05.2019 00:00 126,6
12 02.06.2019 17:00 129,9
13 03.06.2019 19:00 130,1
14 04.06.2019 18:00 126,8
15 05.06.2019 16:00 123,5
16 10.06.2019 19:00 121,8
17 14.06.2019 16:00 129,6
18 15.06.2019 16:00 127,6
19 18.06.2019 21:00 125,6
20 19.06.2019 16:00 140,1
21 24.06.2019 18:00 130,9
22 25.06.2019 17:00 137,1
23 26.06.2019 17:00 163,9
24 27.06.2019 00:00 149,3
25 29.06.2019 22:00 132,9
26 30.06.2019 17:00 154,8
27 01.07.2019 00:00 146,6
28 06.07.2019 16:00 136,6
29 20.07.2019 19:00 120,2
30 24.07.2019 23:00 140,8
31 25.07.2019 00:00 139,3
32 27.07.2019 18:00 122,5
33 29.07.2019 17:00 146,3
34 30.07.2019 18:00 129,7
35 26.08.2019 17:00 123,8
36 27.08.2019 18:00 126,9
37 28.08.2019 17:00 137,0
38 29.08.2019 16:00 128,7
39 30.08.2019 18:00 142,7
40 31.08.2019 16:00 139,0
41 01.09.2019 00:00 124,1
42 04.09.2019 18:00 121,8