Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULOMA
Lokalita: Lom
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 17:00 125,4
2 20.04.2019 17:00 129,5
3 21.04.2019 17:00 124,5
4 24.05.2019 17:00 126,2
5 04.06.2019 17:00 126,6
6 05.06.2019 17:00 121,5
7 14.06.2019 16:00 130,0
8 15.06.2019 17:00 120,9
9 24.06.2019 17:00 129,6
10 25.06.2019 17:00 137,4
11 26.06.2019 17:00 157,4
12 27.06.2019 00:00 129,3
13 29.06.2019 17:00 129,1
14 30.06.2019 16:00 133,1
15 01.07.2019 15:00 141,4
16 06.07.2019 17:00 134,2
17 24.07.2019 17:00 133,2
18 25.07.2019 17:00 152,9
19 26.08.2019 16:00 122,2
20 30.08.2019 16:00 129,9
21 31.08.2019 17:00 137,2