Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 04.04.2020 05:23 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: Letiště Pr
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALERA
Lokalita: Letiště Praha
Pořadí Datum Hodnota
1 25.08.2019 16:00 124,0
2 26.08.2019 16:00 121,4
3 28.08.2019 17:00 130,4
4 29.08.2019 16:00 129,2
5 30.08.2019 17:00 162,6
6 31.08.2019 17:00 144,6