Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TCERA
Lokalita: Červená hora
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 17:00 123,4
2 19.04.2019 16:00 135,5
3 20.04.2019 17:00 127,3
4 21.04.2019 20:00 124,2
5 22.04.2019 01:00 122,2
6 25.05.2019 23:00 122,8
7 26.05.2019 01:00 124,9
8 04.06.2019 18:00 123,3
9 05.06.2019 16:00 121,4
10 12.06.2019 22:00 121,4
11 14.06.2019 22:00 127,3
12 15.06.2019 19:00 137,8
13 16.06.2019 00:00 125,3
14 18.06.2019 19:00 133,4
15 19.06.2019 00:00 121,1
16 20.06.2019 23:00 125,4
17 21.06.2019 00:00 125,1
18 24.06.2019 18:00 127,3
19 26.06.2019 20:00 131,6
20 27.06.2019 00:00 124,7
21 30.06.2019 17:00 125,8
22 01.07.2019 15:00 132,3
23 06.07.2019 21:00 135,1
24 07.07.2019 00:00 128,8
25 19.07.2019 16:00 130,9
26 20.07.2019 22:00 138,4
27 21.07.2019 00:00 134,3
28 25.07.2019 23:00 125,1
29 26.07.2019 00:00 124,9
30 28.07.2019 15:00 120,1
31 28.08.2019 23:00 129,9
32 29.08.2019 01:00 130,4
33 30.08.2019 18:00 124,6
34 31.08.2019 17:00 125,3
35 01.09.2019 17:00 123,2