Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: MSTE
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: USTEA
Lokalita: Štětí
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 120,8
2 19.04.2019 17:00 134,6
3 20.04.2019 17:00 126,2
4 04.06.2019 17:00 124,3
5 11.06.2019 17:00 122,6
6 14.06.2019 18:00 129,6
7 18.06.2019 18:00 123,0
8 19.06.2019 16:00 132,0
9 25.06.2019 17:00 122,4
10 26.06.2019 17:00 162,6
11 27.06.2019 00:00 132,4
12 30.06.2019 17:00 134,6
13 01.07.2019 15:00 151,3
14 06.07.2019 17:00 138,1
15 20.07.2019 17:00 123,8
16 25.07.2019 17:00 120,9
17 28.08.2019 17:00 121,3
18 29.08.2019 16:00 120,3
19 30.08.2019 17:00 131,1
20 31.08.2019 17:00 139,6