Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZTNVA
Lokalita: Těšnovice
Pořadí Datum Hodnota
1 19.04.2019 16:00 132,4
2 20.04.2019 17:00 124,8
3 14.06.2019 19:00 122,2
4 15.06.2019 17:00 128,4
5 18.06.2019 17:00 129,5
6 26.06.2019 16:00 127,1
7 27.06.2019 15:00 125,0
8 30.06.2019 16:00 121,6
9 06.07.2019 17:00 130,3
10 20.07.2019 16:00 130,2
11 26.07.2019 16:00 135,9
12 30.08.2019 17:00 126,4
13 31.08.2019 16:00 123,4