Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LFRTA
Lokalita: Frýdlant
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 17:00 123,1
2 18.04.2019 17:00 128,9
3 19.04.2019 17:00 142,0
4 20.04.2019 16:00 136,1
5 21.04.2019 00:00 121,7
6 25.04.2019 17:00 123,2
7 11.06.2019 21:00 120,8
8 12.06.2019 00:00 120,1
9 14.06.2019 18:00 122,5
10 15.06.2019 14:00 120,7
11 19.06.2019 18:00 127,1
12 20.06.2019 01:00 121,6
13 24.06.2019 22:00 132,1
14 25.06.2019 19:00 130,4
15 26.06.2019 18:00 169,1
16 27.06.2019 00:00 155,6
17 30.06.2019 22:00 134,2
18 01.07.2019 15:00 143,7
19 06.07.2019 16:00 135,1
20 20.07.2019 22:00 128,1
21 21.07.2019 00:00 124,0
22 29.07.2019 16:00 124,4
23 30.07.2019 19:00 122,4
24 28.08.2019 17:00 125,8
25 29.08.2019 15:00 133,4
26 30.08.2019 16:00 134,2
27 31.08.2019 20:00 130,1
28 01.09.2019 00:00 128,0