Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LLILA
Lokalita: Liberec Rochlice
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 18:00 123,9
2 19.04.2019 17:00 141,0
3 20.04.2019 17:00 132,4
4 10.06.2019 17:00 122,9
5 14.06.2019 17:00 125,4
6 15.06.2019 06:00 127,2
7 18.06.2019 18:00 121,2
8 19.06.2019 16:00 129,4
9 24.06.2019 18:00 122,7
10 25.06.2019 18:00 129,4
11 26.06.2019 18:00 156,7
12 27.06.2019 00:00 132,7
13 30.06.2019 17:00 140,1
14 01.07.2019 15:00 146,4
15 06.07.2019 17:00 133,9
16 20.07.2019 19:00 127,4
17 29.07.2019 17:00 128,6
18 30.07.2019 18:00 123,1
19 28.08.2019 17:00 131,8
20 29.08.2019 14:00 129,3
21 30.08.2019 17:00 137,9
22 31.08.2019 16:00 137,5
23 01.09.2019 13:00 120,4