Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 24.05.2020 05:16 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UDOKA
Lokalita: Doksany
Pořadí Datum Hodnota
1 18.04.2019 17:00 120,8
2 19.04.2019 16:00 135,9
3 20.04.2019 16:00 134,7
4 21.04.2019 16:00 127,8
5 25.05.2019 16:00 121,4
6 03.06.2019 17:00 121,5
7 04.06.2019 16:00 131,4
8 05.06.2019 16:00 128,4
9 14.06.2019 16:00 131,8
10 15.06.2019 16:00 126,1
11 18.06.2019 17:00 130,3
12 19.06.2019 16:00 144,1
13 20.06.2019 16:00 123,8
14 24.06.2019 16:00 131,3
15 25.06.2019 17:00 133,9
16 26.06.2019 17:00 171,8
17 27.06.2019 00:00 130,3
18 29.06.2019 18:00 133,1
19 30.06.2019 16:00 142,5
20 01.07.2019 15:00 157,5
21 06.07.2019 16:00 145,2
22 20.07.2019 16:00 128,6
23 24.07.2019 16:00 123,8
24 25.07.2019 16:00 132,0
25 27.07.2019 17:00 123,0
26 29.07.2019 16:00 120,8
27 25.08.2019 17:00 122,9
28 26.08.2019 17:00 127,5
29 27.08.2019 17:00 123,2
30 28.08.2019 17:00 127,5
31 30.08.2019 17:00 139,5
32 31.08.2019 16:00 146,4