Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 27.05.2020 05:17 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBDNA
Lokalita: Brno - Dětská nemocnice
Pořadí Datum Hodnota
1 20.04.2019 17:00 130,0
2 26.05.2019 16:00 120,8
3 12.06.2019 16:00 120,3
4 15.06.2019 16:00 130,1
5 18.06.2019 17:00 121,9
6 26.06.2019 18:00 135,2
7 30.06.2019 17:00 132,6
8 01.07.2019 14:00 132,7
9 06.07.2019 17:00 121,8
10 19.07.2019 16:00 124,3
11 20.07.2019 17:00 137,9
12 25.07.2019 18:00 132,7
13 26.07.2019 15:00 135,9
14 28.08.2019 17:00 132,6
15 29.08.2019 16:00 123,7
16 31.08.2019 16:00 131,0
17 01.09.2019 15:00 123,8