Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 26.05.2020 05:25 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: O3 - ozon
Doba průměrování: 8 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 120
Max. povolený počet překročení: 25
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HPLOA
Lokalita: Polom
Pořadí Datum Hodnota
1 08.04.2019 18:00 123,5
2 09.04.2019 11:00 122,4
3 18.04.2019 21:00 128,2
4 19.04.2019 15:00 140,2
5 20.04.2019 14:00 129,5
6 21.04.2019 00:00 121,9
7 22.04.2019 01:00 122,3
8 02.05.2019 17:00 123,8
9 25.05.2019 15:00 127,6
10 05.06.2019 05:00 123,3
11 12.06.2019 18:00 122,7
12 14.06.2019 23:00 124,2
13 15.06.2019 06:00 138,2
14 18.06.2019 22:00 130,5
15 19.06.2019 00:00 129,6
16 20.06.2019 16:00 128,0
17 24.06.2019 21:00 121,9
18 26.06.2019 23:00 162,4
19 27.06.2019 01:00 163,6
20 30.06.2019 20:00 134,9
21 01.07.2019 14:00 144,4
22 06.07.2019 18:00 141,0
23 07.07.2019 00:00 128,1
24 19.07.2019 15:00 122,9
25 20.07.2019 23:00 134,2
26 21.07.2019 00:00 134,5
27 25.07.2019 23:00 127,3
28 26.07.2019 03:00 129,8
29 28.07.2019 02:00 120,4
30 24.08.2019 22:00 122,3
31 28.08.2019 17:00 122,5
32 29.08.2019 18:00 125,8
33 30.08.2019 21:00 133,7
34 31.08.2019 03:00 132,3
35 01.09.2019 01:00 129,9