Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Trendy vývoje aktuálních koncentrací

PM10 (Suspendované částice frakce PM10), 24hodinový průměr

Aktualizováno: 04.08.2015 20:40 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Kraj: Praha 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
ABRAA Praha 4-Braník ČHMÚ 22,8↗ 23,6↗ 24,1↗ 24,4↗ 24,5↗ 24,4↘ 24,4→ 24,4→ 24,2↘ 24,0↘ 23,8↘ 23,6↘
ABREA Praha 6-Břevnov ČHMÚ 20,2↗ 20,6↗ 21,0↗ 21,4↗ 21,9↗ 22,2↗ 22,5↗ 22,7↗ 22,9↗ 22,7↘ 22,3↘ 22,0↘
AKALA Praha 8-Karlín ČHMÚ 32,9↗ 34,3↗ 34,5↗ 35,1↗ 35,2↗ 35,8↗ 36,3↗ 36,0↘ 35,4↘ 35,5↗ 35,1↘ 34,5↘
AKOBA Praha 8-Kobylisy ČHMÚ 20,7↗ 20,9↗ 21,2↗ 21,5↗ 21,6↗ 21,6→ 21,6→ 21,9↗ 21,7↘ 21,1↘ 20,9↘ 20,7↘
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) ČHMÚ 37,5↗ 38,7↗ 38,5↘ 39,0↗ 39,2↗ 40,0↗ 40,2↗ 40,5↗ 40,6↗ 40,2↘ 39,8↘ 39,7↘
ALIBA Praha 4-Libuš ČHMÚ 29,6↗ 30,0↗ 30,3↗ 30,7↗ 30,9↗ 30,8↘ 30,3↘ 29,7↘ 29,0↘ 28,7↘ 28,4↘ 28,1↘
APRUA Praha 10-Průmyslová ČHMÚ 33,5↗ 34,9↗ 35,8↗ 36,2↗ 36,1↘ 36,0↘ 36,0→ 35,6↘ 35,2↘ 35,1↘ 34,8↘ 34,4↘
AREPA Praha 1-n. Republiky ČHMÚ 31,9↗ 32,8↗ 32,7↘ 32,3↘ 32,5↗ 32,5→ 32,2↘ 31,8↘ 31,2↘ 30,8↘ 30,7↘ 31,0↗
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ 25,4↗ 26,1↗ 26,6↗ 27,0↗ 27,1↗ 27,0↘ 26,6↘ 26,5↘ 26,7↗ 26,3↘ 25,8↘ 25,5↘
ASMIA Praha 5-Smíchov ČHMÚ
ASTOA Praha 5-Stodůlky ČHMÚ 28,9↗ 29,2↗ 29,9↗ 30,4↗ 30,4→ 30,4→ 30,3↘ 29,8↘ 29,6↘ 29,8↗ 29,3↘ 28,9↘
ASUCA Praha 6-Suchdol ČHMÚ 34,7↗ 35,8↗ 36,5↗ 37,5↗ 38,2↗ 38,3↗ 38,2↘ 37,7↘ 36,8↘ 36,3↘ 37,5↗ 39,2↗
AVRSA Praha 10-Vršovice ČHMÚ 20,8→ 21,5↗ 22,4↗ 22,8↗ 23,0↗ 23,0→ 23,0→ 23,0→ 22,7↘ 22,2↘ 22,0↘ 22,0→
AVYNA Praha 9-Vysočany ČHMÚ 31,3→ 31,7↗ 32,2↗ 32,7↗ 32,9↗ 32,8↘ 32,4↘ 32,2↘ 32,1↘ 31,8↘ 31,5↘ 30,9↘
Kraj: Středočeský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
SBERA Beroun ČHMÚ 29,0↗ 28,9↘ 29,4↗ 29,6↗ 29,7↗ 29,2↘ 29,0↘ 29,1↗ 29,1→ 29,0↘ 29,0→ 29,2↗
SKLMA Kladno-střed města ČHMÚ 28,9↗ 29,7↗ 30,2↗ 30,9↗ 31,4↗ 31,8↗ 31,6↘ 31,1↘ 30,9↘ 30,7↘ 30,5↘ 29,8↘
SKLSA Kladno-Švermov ČHMÚ 30,0↗ 30,8↗ 31,7↗ 32,6↗ 33,2↗ 32,8↘ 32,7↘ 33,3↗ 33,7↗ 33,2↘ 32,6↘ 32,2↘
SMBOA Mladá Boleslav ČHMÚ 30,4↗ 30,9↗ 31,2↗ 31,5↗ 31,5→ 31,5→ 32,0↗ 32,4↗ 32,3↘ 32,0↘ 31,7↘ 31,9↗
SPRIA Příbram ČHMÚ 17,2↗ 18,3↗ 19,5↗ 20,0↗ 20,0→ 19,8↘ 20,0↗ 20,2↗ 20,4↗ 20,1↘ 19,9↘ 19,9→
Kraj: Jihočeský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
CCBDA České Budějovice ČHMÚ 12,0↗ 11,7↘ 12,0↗ 12,2↗ 12,8↗ 13,0↗ 13,2↗ 13,1↘ 13,0↘ 12,7↘ 12,6↘ 12,6→
CPRAA Prachatice ZÚ Ústí nL 7,5↘ 7,1↘ 7,0↘ 7,2↗ 7,4↗ 7,5↗ 7,5→ 7,8↗ 8,0↗ 8,1↗ 8,2↗ 8,5↗
CTABA Tábor ČHMÚ 23,5↗ 23,8↗ 24,3↗ 24,9↗ 25,3↗ 25,4↗ 25,4→ 25,5↗ 25,4↘ 25,1↘ 24,8↘ 24,4↘
CHVOA Hojná Voda ČHMÚ 11,2↗ 11,5↗ 11,6↗ 12,0↗ 12,4↗ 12,7↗ 13,0↗ 12,9↘ 12,6↘ 12,2↘ 12,2↗ 12,6↗
Kraj: Plzeňský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
PKUJA Kamenný Újezd ČHMÚ 14,2↘ 14,7↗ 16,0↗ 17,1↗ 17,6↗ 18,5↗ 19,2↗ 18,2↘ 17,3↘ 16,9↘ 16,9→ 17,2↗
PPLAA Plzeň-Slovany MPl 19,3↗ 19,9↗ 20,5↗ 20,8↗ 20,6↘ 20,5↘ 20,7↗ 20,7→ 20,5↘ 20,3↘ 20,5↗ 20,8↗
PPLBA Plzeň-Bory MPl 17,5↗ 18,0↗ 18,2↗ 18,2↘ 18,0↘ 17,8↘ 17,7↘ 17,8↗ 17,8→ 17,9↗ 18,0↗ 18,1↗
PPLEA Plzeň-střed MPl 20,8↗ 21,1↗ 21,5↗ 21,5→ 21,3↘ 21,0↘ 20,8↘ 20,8→ 20,8→ 20,9↗ 20,8↘ 21,0↗
PPLLA Plzeň-Lochotín MPl 19,8↗ 19,9↗ 20,3↗ 20,2→ 20,9↗ 20,7↘ 20,5↘ 20,4↘ 20,3↘ 20,3→ 20,5↗ 20,8↗
PPLSA Plzeň-Skvrňany MPl 2,9→ 3,0↗ 3,1↗ 3,1→ 3,1→ 3,1→ 3,0↘ 3,0→ 3,0→ 3,0→ 3,0→ 3,1↗
PPLVA Plzeň-Doubravka ČHMÚ 16,4→ 16,8↗ 16,5↘ 16,7↗ 16,7→ 16,2↘ 15,9↘ 15,6↘ 15,7↗ 15,8↗ 15,6↘ 15,4↘
Kraj: Karlovarský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
KCHMA Cheb ČHMÚ 33,6↗ 35,3↗ 36,7↗ 37,3↗ 37,6↗ 37,3↘ 36,8↘ 36,7↘ 36,7→ 37,0↗ 37,2↗ 37,9↗
KKVMA Karlovy Vary ČHMÚ
KSOMA Sokolov ČHMÚ 15,2↗ 16,0↗ 16,5↗ 16,8↗ 17,1↗ 17,4↗ 17,5↗ 17,5→ 17,5→ 17,5→ 17,6↗ 17,9↗
Kraj: Ústecký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
UDCMA Děčín ČHMÚ 19,5↘ 19,5→ 19,4↘ 19,2↘ 19,9↗ 20,3↗ 20,3→ 20,8↗ 21,1↗ 20,6↘ 20,3↘ 20,3→
UCHMA Chomutov ČHMÚ 24,4↗ 24,5↗ 25,1↗ 25,7↗ 26,4↗ 26,5↗ 26,4↘ 26,5↗ 26,3↘ 26,1↘ 26,1→ 25,8↘
UKRUA Krupka ČHMÚ 14,9↗ 14,8↘ 14,9↗ 15,3↗ 15,8↗ 16,0↗ 16,2↗ 16,2→ 16,1↘ 16,0↘ 15,9↘ 15,8↘
ULOMA Lom ČHMÚ 34,5↗ 32,9↘ 32,7↘ 33,9↗ 34,5↗ 34,9↗ 36,3↗ 36,6↗ 36,5↘ 36,4↘ 36,5↗ 36,1↘
ULTTA Litoměřice ČHMÚ 23,6↘ 23,7↗ 23,8↗ 24,1↗ 24,6↗ 25,2↗ 25,3→ 25,2→ 25,7↗ 26,0↗ 26,2↗ 26,5↗
UMEDA Měděnec ČHMÚ 20,0↗ 20,6↗ 21,2↗ 22,0↗ 22,6↗ 23,1↗ 23,2↗ 23,3↗ 23,3→ 23,2→ 23,0↘ 22,5↘
UMOMA Most ČHMÚ 40,4↗ 41,3↗ 41,7↗ 42,6↗ 43,4↗ 44,1↗ 44,6↗ 44,9↗ 45,0↗ 45,3↗ 45,0↘ 44,8↘
URVHA Rudolice v Horách ČHMÚ 20,4↗ 20,8↗ 21,3↗ 21,8↗ 22,2↗ 22,4↗ 22,4→ 22,4→ 22,4→ 21,9↘ 21,8↘ 21,5↘
UTPMA Teplice ČHMÚ 24,2↗ 24,0↘ 23,8↘ 24,2↗ 24,3→ 23,9↘ 23,3↘ 23,2↘ 23,1↘ 22,7↘ 22,8↗ 22,6↘
UTUSA Tušimice ČHMÚ 33,0↗ 32,8↘ 32,7↘ 32,8↗ 33,5↗ 33,5→ 33,5→ 33,4↘ 33,1↘ 32,8↘ 32,3↘ 32,1↘
UULKA Ústí n.L.-Kočkov ČHMÚ 27,2↗ 28,0↗ 28,5↗ 28,6↗ 29,0↗ 29,6↗ 30,0↗ 30,1↗ 30,5↗ 30,8↗ 30,8→ 30,5↘
UULMA Ústí n.L.-město ČHMÚ 38,6↗ 48,9↗ 49,0↗ 49,2↗ 49,4↗ 49,4→ 49,4→ 49,4→ 49,5↗ 48,4↘ 49,5↗ 51,8↗
Kraj: Liberecký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
LCLMA Česká Lípa ČHMÚ 20,5↗ 20,7↗ 20,1↘ 20,4↗ 20,5↗ 20,4↘ 20,4→ 20,2↘ 20,4↗ 20,5↗ 20,1↘ 20,0↘
LLILA Liberec Rochlice ČHMÚ 16,8↗ 16,8→ 17,2↗ 17,8↗ 18,3↗ 19,2↗ 20,3↗ 20,8↗ 21,0↗ 21,3↗ 21,8↗ 22,1↗
Kraj: Královéhradecký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
HHKBA Hradec Králové-Brněnská ČHMÚ 31,9↗ 31,5↘ 32,3↗ 33,1↗ 33,4↗ 33,3↘ 32,9↘ 33,1↗ 32,8↘ 32,8→ 32,8→ 32,7↘
HPLOA Polom ČHMÚ 25,0↗ 25,3↗ 25,5↗ 25,8↗ 25,7↘ 25,7→ 25,8↗ 26,0↗ 25,8↘ 25,7↘ 26,0↗ 26,3↗
HTRMA Trutnov-Mládežnická ČHMÚ
Kraj: Pardubický 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
EPAUA Pardubice Dukla ČHMÚ 28,4↗ 29,0↗ 29,0→ 28,6↘ 28,4↘ 28,7↗ 28,8↗ 28,8→ 28,6↘ 28,3↘ 28,0↘ 27,9↘
Kraj: Vysočina 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
JJIHA Jihlava ČHMÚ
JKOSA Košetice ČHMÚ 30,7↘ 31,0↗ 31,5↗ 31,8↗ 31,2↘ 30,9↘ 30,0↘ 29,2↘ 28,5↘ 28,1↘ 27,1↘ 26,4↘
JTREA Třebíč ČHMÚ 25,5↗ 25,9↗ 26,0↗ 25,5↘ 25,1↘ 24,8↘ 24,5↘ 24,2↘ 24,1↘ 24,4↗
Kraj: Jihomoravský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
BBDNA Brno - Dětská nemocnice ČHMÚ 25,9↗ 26,6↗ 27,8↗ 28,4↗ 28,6↗ 27,8↘ 27,5↘ 28,0↗ 27,6↘ 27,8↗ 28,6↗ 28,7↗
BBMAA Brno-Arboretum SMBrno 25,0↘ 25,6↗ 26,3↗ 26,9↗ 27,4↗ 27,4→ 27,0↘ 26,9↘ 27,3↗ 27,5↗ 27,3↘ 27,5↗
BBMLA Brno-Lány SMBrno
BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno
BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno 22,5↘ 22,6↗ 23,1↗ 23,8↗ 24,2↗ 24,5↗ 24,4↘ 24,6↗ 24,1↘ 24,5↗ 24,5→ 24,4↘
BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno
BBNYA Brno-Tuřany ČHMÚ 23,8↗ 23,7↘ 24,3↗ 24,5↗ 25,1↗ 25,4↗ 25,5↗ 25,9↗ 26,1↗ 25,9↘ 25,8↘ 25,9↗
BMISA Mikulov-Sedlec ČHMÚ 25,2↘ 25,0↘ 25,0→ 24,7↘ 24,5↘ 24,0↘ 23,8↘ 24,0↗ 24,4↗ 24,5↗ 24,0↘ 24,1↗
BMOCA Sivice Cemtech 9,3→ 9,3→ 9,4↗ 9,5↗ 9,5→ 9,5→ 9,5→ 9,5→ 9,8↗ 9,8→ 9,8→ 9,8→
BMOKA Mokrá Cemtech 17,0↗ 17,3↗ 17,1↘ 17,5↗ 17,7↗ 17,7→ 17,8↗ 17,8→ 18,0↗ 18,2↗ 18,7↗ 18,8↗
BZNOA Znojmo ČHMÚ 24,1↗ 24,5↗ 24,0↘ 24,3↗ 24,4↗ 24,0↘ 24,0→ 23,9↘ 24,5↗ 24,3↘ 24,0↘ 24,0→
Kraj: Olomoucký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
MJESA Jeseník-lázně ČHMÚ 28,9↗ 29,4↗ 29,8↗ 29,9↗ 29,5↘ 29,4↘ 29,0↘ 28,5↘ 28,4↘ 28,2↘ 27,6↘ 27,2↘
MOLJA Olomouc-Hejčín ČHMÚ 35,5↗ 36,3↗ 37,5↗ 40,2↗ 41,7↗ 41,9↗ 41,5↘ 41,2↘ 40,8↘ 40,6↘ 40,5↘ 40,2↘
MPRRA Přerov ČHMÚ 30,5↘ 30,8↗ 30,8→ 30,0↘ 29,8↘ 29,8→ 29,8→ 29,9↗ 29,7↘ 29,6↘ 29,1↘ 29,5↗
MPSTA Prostějov ČHMÚ 32,2↗ 32,5↗ 32,2↘ 31,4↘ 31,9↗ 31,4↘ 31,0↘ 30,9↘ 31,4↗ 31,8↗ 32,4↗ 32,8↗
Kraj: Zlínský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
ZOTMA Otrokovice-město MOTRO 25,8↗ 26,0↗ 26,1↗ 26,0↘ 25,7↘ 25,7→ 25,8↗ 26,2↗ 26,5↗ 26,3↘ 26,1↘ 26,1→
ZUHRA Uherské Hradiště ČHMÚ 21,1↘ 20,7↘ 20,4↘ 20,3↘ 20,1↘ 20,0↘ 19,8↘ 19,8→ 19,9↗ 19,7↘ 19,5↘ 19,0↘
ZZLNA Zlín ČHMÚ 21,0↗ 20,6↘ 20,5↘ 20,5→ 20,4↘ 20,1↘ 19,2↘ 18,5↘ 18,8↗ 19,2↗ 18,8↘ 18,5↘
Kraj: Moravskoslezský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
TCTNA Český Těšín ČHMÚ 40,3↗ 40,0↘ 39,0↘ 38,5↘ 38,2↘ 37,9↘ 37,7↘ 37,6↘ 36,8↘ 35,4↘ 34,3↘ 33,5↘
TFMIA Frýdek-Místek ČHMÚ 23,7↘ 23,3↘ 22,1↘ 20,5↘ 20,0↘ 19,5↘ 18,8↘ 18,4↘ 17,9↘ 17,8↘ 18,2↗ 18,6↗
THARA Havířov ČHMÚ 28,7↗ 28,2↘ 27,2↘ 27,0↘ 26,8↘ 26,3↘ 25,8↘ 25,4↘ 25,0↘ 24,8↘ 24,5↘ 24,9↗
TKARA Karviná ČHMÚ 36,1↘ 35,3↘ 34,7↘ 33,7↘ 32,9↘ 33,0↗ 33,6↗ 34,1↗ 34,8↗ 35,3↗ 35,3→ 35,5↗
TOFFA Ostrava-Fifejdy ČHMÚ 33,0↘ 34,9↗ 35,8↗ 36,5↗ 36,9↗ 37,6↗ 37,6→ 38,2↗ 37,5↘ 36,8↘ 36,7↘ 36,5↘
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva 27,2↗ 27,7↗ 28,2↗ 28,5↗ 28,6↗ 28,7↗ 28,7→ 28,6↘ 28,5↘ 28,4↘ 28,4→ 28,8↗
TOPRA Ostrava-Přívoz ČHMÚ 34,4↗ 36,0↗ 37,9↗ 38,8↗ 38,7↘ 37,8↘ 37,9↗ 38,7↗ 38,9↗ 38,4↘ 38,7↗ 39,8↗
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva 19,8↘ 19,6↘ 19,7↗ 19,8↗ 19,8→ 19,7↘ 20,0↗ 20,3↗ 20,3→ 20,4↗ 21,1↗ 21,7↗
TOROK Ostrava Radvanice OZO ZÚ, SMOva 21,1↘ 21,2↗ 21,4↗ 21,5↗ 21,5→ 21,5→ 21,7↗ 22,0↗ 22,1↗ 22,0↘ 22,0→ 22,1↗
TORVA Orlová ČHMÚ 28,7↘ 28,6↘ 28,0↘ 27,7↘ 27,4↘ 27,4→ 27,6↗ 27,9↗ 28,0↗ 28,1↗ 28,3↗ 28,7↗
TOVKA Opava-Kateřinky ČHMÚ 36,4↘ 37,2↗ 37,8↗ 37,6↘ 37,7↗ 37,5↘ 37,0↘ 36,5↘ 36,1↘ 35,3↘ 34,8↘ 34,5↘
TOZRA Ostrava-Zábřeh ČHMÚ 30,0↘ 29,7↘ 29,8↗ 30,5↗ 30,6↗ 30,3↘ 30,2→ 30,2↘ 30,3↗ 29,4↘ 28,5↘ 28,0↘
TSTDA Studénka ČHMÚ 58,5↗ 59,5↗ 60,1↗ 60,3↗ 60,6↗ 60,8↗ 60,8→ 59,8↘ 58,8↘ 58,6↘ 58,3↘ 58,5↗
TTRKA Třinec-Kanada MTŘ 55,0↘ 54,8↘ 54,3↘ 54,0↘ 53,5↘ 52,5↘ 51,5↘ 51,0↘ 49,9↘ 46,8↘ 42,5↘ 37,6↘
TTROA Třinec-Kosmos ČHMÚ 23,8↗ 23,4↘ 23,2↘ 23,3↗ 22,1↘ 22,1→ 22,2↗ 21,1↘ 20,7↘ 20,1↘ 20,2↗ 19,8↘

Legenda

   Barva    Popis
Neúplná data
Hodnota je menší nebo rovna informativní prahové hodnotě
Hodnota je větší než informativní prahová hodnota a menší nebo rovna regulační prahové hodnotě
Hodnota je větší než regulační prahová hodnota

Poznámky

1. Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 µg.m⁻³ ve dvou po sobě následujících dnech. Zároveň musí být za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro dané území rostoucí trend klouzavých 12hodinových průměrů koncentrací částic PM10.

2. Regulace se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro úroveň znečištění v  daném území překročila klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 regulační prahovou hodnotu 150 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících dnech. Zároveň musí být za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro dané území rostoucí trend klouzavých 12hodinových průměrů koncentrací částic PM10.

Seznam území a reprezentativních stanic je uveden ve Věstníku MŽP (č. 2012/9).