Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Trendy vývoje aktuálních koncentrací

PM10 (Suspendované částice frakce PM10), 24hodinový průměr

Aktualizováno: 11.02.2016 19:40 SEČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Kraj: Praha 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
ABRAA Praha 4-Braník ČHMÚ 6,9↘ 6,8↘ 6,7↘ 6,8↗ 6,9↗ 6,9→ 7,0↗ 7,0→ 7,1↗ 7,0↘ 6,8↘ 6,8→
ABREA Praha 6-Břevnov ČHMÚ 7,2↗ 7,4↗ 7,5↗ 7,5→ 7,3↘ 7,0↘ 6,8↘ 6,8→ 6,6↘ 6,7↗ 7,0↗ 7,0→
AKALA Praha 8-Karlín ČHMÚ 15,8→ 14,6↘ 12,9↘ 12,0↘ 12,3↗ 13,8↗ 14,1↗ 14,2↗ 14,3→ 13,9↘ 14,3↗ 14,0↘
AKOBA Praha 8-Kobylisy ČHMÚ 15,8↗ 16,5↗ 17,1↗ 17,4↗ 17,4→ 17,0↘ 17,3↗ 17,5↗ 17,5→ 17,5→ 16,9↘ 16,6↘
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) ČHMÚ 5,5→ 5,4↘ 5,5↗ 5,5→ 5,4↘ 5,3↘ 5,3→ 5,3→ 5,3→ 5,5↗ 5,6↗ 5,8↗
ALIBA Praha 4-Libuš ČHMÚ 6,3↘ 6,3→ 6,3→ 6,2↘ 5,6↘ 5,3↘ 5,2↘ 5,1↘ 5,1→ 5,0↘ 5,0→ 5,2↗
APRUA Praha 10-Průmyslová ČHMÚ 16,0↗ 15,6↘ 14,7↘ 14,2↘ 13,5↘ 12,9↘ 12,9→ 13,8↗ 14,2↗ 14,0↘ 14,4↗ 14,6↗
AREPA Praha 1-n. Republiky ČHMÚ 12,0→ 11,2↘ 10,5↘ 10,2↘ 9,8↘ 9,0↘ 8,4↘ 8,1↘ 7,7↘ 7,3↘ 7,2↘ 7,8↗
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ 7,5↗ 7,6↗ 7,7↗ 7,5↘ 7,3↘ 7,1↘ 6,6↘ 6,5↘ 6,6↗ 6,6→ 6,9↗ 7,2↗
ASMIA Praha 5-Smíchov ČHMÚ 14,4↗ 14,0↘ 14,0→ 13,7↘ 13,9↗ 14,2↗ 14,3↗ 14,4↗ 14,8↗ 14,9↗ 15,5↗ 14,8↘
ASTOA Praha 5-Stodůlky ČHMÚ 9,3→ 9,4↗ 9,1↘ 9,0↘ 8,8↘ 8,4↘ 8,2↘ 8,1↘ 8,0↘ 7,7↘ 7,4↘ 7,3↘
ASUCA Praha 6-Suchdol ČHMÚ 6,6↗ 7,1↗ 7,3↗ 7,5↗ 7,9↗ 8,0↗ 8,0→ 8,1↗ 8,0↘ 7,9↘ 7,5↘ 7,5→
AVRSA Praha 10-Vršovice ČHMÚ 13,2↗ 12,8↘ 12,5↘ 12,4↘ 11,8↘ 11,4↘ 11,2↘ 11,0↘ 10,8↘ 10,8→ 11,0↗ 11,0→
AVYNA Praha 9-Vysočany ČHMÚ 11,1↘ 10,7↘ 10,6↘ 10,5↘ 10,9↗ 11,2↗ 11,2↗ 11,1↘ 11,0↘ 11,0→ 10,5↘ 10,5→
Kraj: Středočeský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
SBERA Beroun ČHMÚ 5,1↗ 5,5↗ 6,2↗ 6,5↗ 6,1↘ 5,8↘ 5,8→ 6,1↗ 6,5↗ 6,6↗ 6,7↗ 6,8↗
SKLMA Kladno-střed města ČHMÚ 7,8↗ 8,0↗ 7,9↘ 7,7↘ 7,6↘ 7,5↘ 7,4↘ 7,4→ 7,2↘ 6,8↘ 6,4↘ 6,3↘
SKLSA Kladno-Švermov ČHMÚ 9,2→ 8,9↘ 9,0↗ 9,3↗ 9,2→ 9,2↘ 9,1↘ 9,0↘ 9,0→ 9,0→ 9,0→ 8,6↘
SMBOA Mladá Boleslav ČHMÚ 9,1↗ 9,1→ 8,6↘ 8,2↘ 8,0↘ 7,9↘ 8,0↗ 7,9↘ 7,8↘ 7,2↘ 6,8↘ 6,9↗
SPRIA Příbram ČHMÚ 6,0↘ 6,1↗ 6,5↗ 6,9↗ 6,9→ 7,0↗ 7,0→ 6,9↘ 7,0↗ 7,2↗ 7,4↗ 7,6↗
SRORA Rožďalovice-Ruská ČHMÚ 11,9 11,7↘ 11,5↘ 10,8↘ 10,2↘ 9,7↘ 9,3↘ 8,6↘ 8,1↘ 8,2↗ 8,3↗ 8,3→
Kraj: Jihočeský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
CCBDA České Budějovice ČHMÚ 4,7↘ 4,6↘ 5,0↗ 5,2↗ 5,5↗ 5,8↗ 5,9↗ 5,7↘ 5,5↘ 5,4↘ 5,4→ 5,2↘
CPRAA Prachatice ČHMÚ 6,7↗ 6,8↗ 7,0↗ 7,2↗ 7,6↗ 7,7↗ 7,5↘ 7,2↘ 6,8↘ 6,6↘ 6,5↘ 6,4↘
CTABA Tábor ČHMÚ 15,2↗ 15,3↗ 15,3→ 14,9↘ 14,5↘ 14,5→ 14,5→ 14,0↘ 13,8↘ 13,6↘ 13,3↘ 13,1↘
CHVOA Hojná Voda ČHMÚ 4,1↗ 4,1→ 4,0↘ 4,0→ 4,0→ 3,9↘ 4,0↗ 4,0→ 4,0→ 4,0→ 3,9↘ 3,8↘
Kraj: Plzeňský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
PKUJA Kamenný Újezd ČHMÚ 7,5→ 7,4↘ 7,2↘ 7,1↘ 7,1→ 7,2↗ 7,3↗ 7,4↗ 7,1↘ 7,0↘ 6,9↘ 7,1↗
PPLAA Plzeň-Slovany MPl 10,2↗ 10,3→ 9,9↘ 10,2↗ 10,8↗ 10,9↗ 10,5↘ 10,3↘ 10,2↘ 10,0↘ 10,4↗ 10,8↗
PPLBA Plzeň-Bory MPl 4,0→ 3,9↘ 3,9→ 3,9→ 3,9→ 3,9→ 4,0↗ 4,1↗ 4,3↗ 4,5↗ 4,7↗ 5,0↗
PPLEA Plzeň-střed MPl 6,0↘ 6,0→ 6,0→ 6,1↗ 6,1→ 6,1→ 6,2↗ 6,4↗ 6,5↗ 6,8↗ 7,1↗ 7,6↗
PPLLA Plzeň-Lochotín MPl 3,7→ 3,6↘ 3,6→ 3,6→ 3,5↘ 3,5→ 3,5→ 3,7↗ 3,8↗ 3,9↗ 4,1↗ 4,5↗
PPLSA Plzeň-Skvrňany MPl 2,1↘ 2,0↘ 2,0→ 2,0→ 1,9↘ 1,9→ 1,9→ 1,9→ 2,0↗ 2,0→ 2,1↗ 2,2↗
PPLVA Plzeň-Doubravka ČHMÚ 6,2↗ 6,9↗ 7,4↗ 8,0↗ 8,2↗ 8,0↘ 8,0→ 8,0→ 8,0→ 8,0→ 8,3↗ 8,3→
Kraj: Karlovarský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
KCHMA Cheb ČHMÚ 4,0↗ 4,2↗ 4,3↗ 4,5↗ 5,0↗ 5,1↗ 5,2↗ 5,3↗ 5,4↗ 5,4→ 5,2↘ 5,0↘
KSOMA Sokolov ČHMÚ 4,9→ 4,9→ 4,9→ 5,0↗ 5,3↗ 5,7↗ 5,9↗ 5,9→ 6,1↗ 6,4↗ 6,5↗ 6,5→
Kraj: Ústecký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
UDCMA Děčín ČHMÚ 11,7→ 11,5↘ 10,7↘ 9,8↘ 9,8→ 10,0↗ 9,9↘ 10,0↗ 10,0→ 10,1↗ 9,8↘ 9,9↗
UCHMA Chomutov ČHMÚ 6,6↗ 6,7↗ 6,7→ 6,8↗ 6,7↘ 6,8↗ 6,9↗ 7,3↗ 7,6↗ 7,8↗ 8,2↗ 8,1↘
UKRUA Krupka ČHMÚ 2,0→ 2,0→ 2,0→ 1,9↘ 1,9→ 1,8↘ 1,8→ 1,8→ 1,7↘ 1,7→ 1,6↘ 1,6→
ULOMA Lom ČHMÚ 6,5↗ 6,5→ 6,5→ 6,1↘ 6,1→ 6,1→ 6,2↗ 6,1↘ 5,9↘ 6,1↗ 6,1→ 5,9↘
ULTTA Litoměřice ČHMÚ 7,5↗ 7,8↗ 8,0↗ 8,0→ 8,0→ 8,0→ 8,0→ 7,8↘ 7,8→ 7,9↗ 7,5↘ 7,5→
UMEDA Měděnec ČHMÚ 5,5↗ 6,1↗ 6,8↗ 7,2↗ 7,4↗ 7,5↗ 7,6↗ 8,0↗ 8,1↗ 8,3↗ 8,4↗ 8,3↘
UMOMA Most ČHMÚ 7,1↗ 7,5↗ 8,0↗ 8,3↗ 8,4↗ 8,3↘ 8,5↗ 8,8↗ 9,0↗ 9,1↗ 9,2↗ 9,3↗
URVHA Rudolice v Horách ČHMÚ 6,7↗ 7,3↗ 7,8↗ 7,8→ 8,2↗ 8,8↗ 9,2↗ 9,6↗ 10,0↗ 10,3↗ 10,6↗ 10,7↗
UTPMA Teplice ČHMÚ 8,0↗ 7,9↘ 7,8↘ 7,8→ 7,2↘ 6,7↘ 6,4↘ 6,2↘ 6,0↘ 5,9↘ 5,8↘ 5,6↘
UTUSA Tušimice ČHMÚ 1,0→ 1,0→ 1,0→ 1,1↗ 2,8↗ 4,0↗ 4,9↗ 5,4↗ 6,0↗ 6,8↗ 7,3↗ 7,7↗
UULKA Ústí n.L.-Kočkov ČHMÚ 7,5↗ 7,5→ 7,4↘ 7,3↘ 6,9↘ 6,9→ 7,0↗ 7,0→ 7,0→ 7,0→ 7,0→ 6,5↘
UULMA Ústí n.L.-město ČHMÚ 10,2↗ 10,1↘ 10,0↘ 9,1↘ 7,8↘ 7,9↗ 7,9→ 7,9→ 7,9→ 8,1↗ 8,3↗ 8,3→
Kraj: Liberecký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
LCLMA Česká Lípa ČHMÚ 7,0↗ 7,1↗ 7,2↗ 7,3→ 7,3→ 7,5↗ 7,4↘ 7,2↘ 6,8↘ 6,7↘ 6,7→ 6,6↘
LLILA Liberec Rochlice ČHMÚ 8,7↘ 8,6↘ 8,4↘ 8,0↘ 7,7↘ 7,9↗ 8,0↗ 8,2↗ 8,2→ 8,1↘ 8,2↗ 8,1↘
Kraj: Královéhradecký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
HHKBA Hradec Králové-Brněnská ČHMÚ 7,0↗ 7,1↗ 7,0↘ 7,2↗ 7,3↗ 7,5↗ 7,5→ 7,7↗ 7,8↗ 8,0↗ 8,0→ 8,1↗
HPLOA Polom ČHMÚ 6,5↗ 6,5→ 7,0↗ 7,4↗ 7,5↗ 7,7↗ 8,0↗ 8,0→ 7,6↘ 7,3↘ 7,1↘ 7,0↘
HTRTA Trutnov - Tkalcovská ČHMÚ 12,2↗ 12,5↗ 12,7↗ 12,9↗ 13,1↗ 13,4↗ 13,6↗ 13,8↗ 13,5↘ 13,2↘ 13,2→ 13,2→
Kraj: Pardubický 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. ČHMÚ 7,8↗ 8,1↗ 8,6↗ 9,2↗ 9,8↗ 10,8↗ 11,5↗ 11,7↗ 11,6↘ 11,1↘ 10,9↘ 10,9→
EPAUA Pardubice Dukla ČHMÚ 8,2↗ 8,2↗ 8,3→ 8,3→ 8,3→ 8,1↘ 8,0↘ 7,7↘ 7,5↘ 7,4↘ 7,4→ 7,5↗
Kraj: Vysočina 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
JJIHA Jihlava ČHMÚ 6,9↘ 6,7↘ 6,5↘ 6,5→ 6,3↘ 6,0↘ 6,0→ 6,2↗ 6,3↗ 6,5↗ 6,6↗ 6,7↗
JKOSA Košetice ČHMÚ 4,6↗ 4,9↗ 5,2↗ 5,5↗ 5,9↗ 6,2↗ 6,5↗ 6,4↘ 6,2↘ 6,1↘ 6,0↘ 6,0→
JTREA Třebíč ČHMÚ 6,5↗ 6,5→ 6,9↗ 7,1↗ 7,2↗ 7,2→ 7,1↘ 7,0↘ 7,0→ 6,5↘ 6,4↘ 6,2↘
Kraj: Jihomoravský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
BBDNA Brno - Dětská nemocnice ČHMÚ 9,2→ 9,2→ 9,1↘ 9,3↗ 9,5↗ 9,5→ 9,0↘ 8,5↘ 8,5→ 8,5→ 8,6↗ 8,8↗
BBMAA Brno-Arboretum SMBrno 8,9↗ 9,1↗ 9,0↘ 8,9↘ 9,3↗ 9,5↗ 9,3↘ 9,1↘ 9,1→ 9,1→ 8,9↘ 8,6↘
BBMLA Brno-Lány SMBrno 6,8→ 6,8→ 6,9↗ 7,0↗ 7,0→ 6,9↘ 6,9→ 6,7↘ 6,6↘ 6,5↘ 6,5→ 6,7↗
BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno 11,7↘ 11,8↗ 11,8→ 11,8→ 11,9↗ 12,0↗ 12,0→ 11,9↘ 11,5↘ 11,2↘ 9,9↘ 9,7↘
BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno 16,1→ 15,9↘ 16,1↗ 16,7↗ 17,3↗ 18,1↗ 19,1↗ 19,9↗ 20,2↗ 20,2↘ 19,6↘ 18,9↘
BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno 9,4↘ 9,6↗ 9,7↗ 9,8↗ 9,7↘ 9,5↘ 9,3↘ 8,9↘ 8,5↘ 8,3↘ 8,3→ 8,6↗
BBNIA Brno-Líšeň ČHMÚ 9,8↗ 9,9↗ 9,8↘ 9,7↘ 9,6↘ 9,6→ 9,5↘ 9,4↘ 9,2↘ 9,0↘ 8,9↘ 8,7↘
BBNVA Brno-Úvoz (hot spot) ČHMÚ 9,7↗ 10,1↗ 10,7↗ 11,1↗ 11,8↗ 12,1↗ 12,4↗ 12,7↗ 12,5↘ 12,4↘ 12,4→ 12,3↘
BBNYA Brno-Tuřany ČHMÚ 8,9→ 8,9→ 8,9→ 8,8↘ 8,9↗ 8,8↘ 8,6↘ 8,4↘ 8,3↘ 8,5↗ 8,2↘ 8,1↘
BMISA Mikulov-Sedlec ČHMÚ 6,3→ 6,3→ 6,4↗ 6,4→ 6,4→ 6,4→ 6,3↘ 6,3→ 6,2↘ 5,8↘ 5,5↘ 5,4↘
BMOCA Sivice Cemtech 8,2→ 8,2→ 8,2↗ 8,2→ 8,2↘ 8,0↘ 7,8↘ 7,4↘ 7,1↘ 6,9↘ 6,8↘ 6,8→
BMOKA Mokrá Cemtech 8,4↗ 8,5↗ 8,5→ 8,5→ 8,6↗ 8,7↗ 8,7→ 8,5↘ 8,2↘ 7,9↘ 7,6↘ 7,3↘
BZNOA Znojmo ČHMÚ 4,0→ 4,0→ 4,0→ 4,0→ 4,0→ 4,0→ 4,0→ 3,9↘ 3,7↘ 3,8↗ 4,0↗ 4,1↗
Kraj: Olomoucký 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
MBELA Bělotín ČHMÚ
MJESA Jeseník-lázně ČHMÚ 7,0↗ 7,2↗ 7,4↗ 7,5↗ 7,7↗ 7,7→ 7,8↗ 8,0↗ 8,2↗ 8,3↗ 8,2↘ 7,5↘
MOLJA Olomouc-Hejčín ČHMÚ 10,8→ 10,8→ 10,8→ 10,9↗ 10,9→ 10,8↘ 11,3↗ 11,9↗ 12,4↗ 12,8↗ 13,0↗ 13,1↗
MPRRA Přerov ČHMÚ 13,7↗ 13,6↘ 13,7↗ 13,8↗ 13,6↘ 13,5↘ 13,3↘ 13,2→ 13,7↗ 14,3↗ 14,7↗ 14,7→
MPSTA Prostějov ČHMÚ 8,3↗ 8,9↗ 9,5↗ 10,0↗ 10,3↗ 10,8↗ 11,3↗ 11,5↗ 11,5→ 11,4↘ 11,3↘ 11,0↘
Kraj: Zlínský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
ZOTMA Otrokovice-město MOTRO 10,8↗ 10,9↗ 11,0↗ 11,2↗ 11,5↗ 11,8↗ 12,0↗ 12,3↗ 12,5↗ 12,7↗ 13,0↗ 12,7↘
ZTNVA Těšnovice ČHMÚ 6,5→ 6,1↘ 6,0↘ 6,0→ 5,8↘ 5,9↗ 6,1↗ 6,2↗ 6,2→ 6,2→ 6,3↗ 6,2↘
ZUHRA Uherské Hradiště ČHMÚ 11,0→ 11,0→ 10,7↘ 10,7→ 10,9↗ 10,9→ 10,9→ 10,9→ 11,3↗ 11,5↗ 11,7↗ 12,2↗
ZVMZA Valašské Meziříčí ČHMÚ 20,0→ 20,1↗ 20,3↗ 20,5↗ 20,4↘ 20,2↘ 20,0↘ 19,6↘ 19,3↘ 19,6↗ 19,9↗ 20,0↗
ZZLNA Zlín ČHMÚ 12,2↗ 12,2→ 12,0↘ 11,9↘ 12,1↗ 12,6↗ 12,8↗ 12,8→ 12,5↘ 12,3↘ 12,1↘ 11,9↘
Kraj: Moravskoslezský 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC 12-12 UTC 13-13 UTC 14-14 UTC 15-15 UTC 16-16 UTC 17-17 UTC 18-18 UTC
Kód Název Vlastník
TBILA Bílovec ZÚ, MSK 15,6↘ 15,9↗ 16,1↗ 16,3↗ 15,9↘ 16,2↗ 16,7↗
TBOUA Bohumín ZÚ, MSK 18,4→ 18,0↘ 18,8↗ 19,9↗ 20,8↗ 21,4↗ 22,0↗
TCTNA Český Těšín ČHMÚ 13,2↘ 12,7↘ 12,2↘ 11,9↘ 11,9→ 11,8↘ 11,8→ 11,6↘ 11,2↘ 11,0↘ 11,1↗ 11,2↗
TFMIA Frýdek-Místek ČHMÚ 11,0↗ 11,5↗ 11,7↗ 11,6↘ 11,6→ 11,4↘ 11,1↘ 11,1→ 11,1→ 10,8↘ 10,7↘ 10,4↘
THARA Havířov ČHMÚ 16,9↗ 17,3↗ 17,5↗ 17,5→ 17,3↘ 17,3→ 17,6↗ 17,9↗ 17,9→ 17,5↘ 17,2↘ 17,2↘
TKARA Karviná ČHMÚ 14,3↗ 14,5↗ 14,8↗ 15,6↗ 16,4↗ 17,0↗ 17,3↗ 17,5↗ 17,3↘ 17,0↘ 16,9↘ 16,5↘
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) ČHMÚ 12,6→ 12,6→ 12,7↗ 13,0↗ 13,3↗ 13,7↗ 14,0↗ 14,0→ 14,1↗ 14,1→ 14,2↗ 14,2↘
TOFFA Ostrava-Fifejdy ČHMÚ 13,1↗ 13,0↘ 13,0→ 13,0→ 13,1↗ 13,3↗ 13,4↗ 13,4→ 13,2↘ 13,1↘ 13,2↗ 12,9↘
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva 12,1↗ 12,2↗ 12,4↗ 12,5↗ 12,6↗ 12,6→ 12,6→ 12,5↘ 12,4↘ 12,3↘ 12,2↘ 12,1↘
TOPRA Ostrava-Přívoz ČHMÚ 15,8↘ 16,5↗ 16,2↘ 16,1↘ 16,4↗ 17,6↗ 18,7↗ 18,6↘ 18,5↘ 18,4↘ 18,8↗ 18,2↘
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva 28,8↗ 29,8↗ 30,5↗ 31,1↗ 31,6↗ 32,3↗ 33,5↗ 33,8↗ 34,0↗ 33,9↘ 34,2↗ 34,2→
TOROK Ostrava Radvanice OZO ZÚ, SMOva 18,2↗ 18,2↗ 18,6↗ 18,7↗ 18,6↘ 18,6→ 18,2↘ 17,8↘ 17,0↘ 16,5↘ 15,7↘ 14,8↘
TORVA Orlová ČHMÚ 19,0↗ 19,1↗ 19,1→ 18,9↘ 18,8↘ 18,4↘ 17,9↘ 17,2↘ 16,8↘ 16,5↘ 16,3↘ 15,5↘
TOVKA Opava-Kateřinky ČHMÚ 11,6↗ 12,0↗ 12,0→ 12,0→ 12,4↗ 12,7↗ 12,8↗ 12,3↘ 12,0↘ 11,5↘ 11,2↘ 11,3↗
TOZRA Ostrava-Zábřeh ČHMÚ 12,5↗ 12,7↗ 12,7→ 12,6↘ 12,5↘ 12,3↘ 12,2↘ 12,2→ 12,1↘ 11,8↘ 11,8→ 11,9↗
TSTDA Studénka ČHMÚ 15,9↗ 16,0↗ 16,5↗ 16,8↗ 16,6↘ 16,5↘ 16,5→ 16,5→ 16,4↘ 15,3↘ 14,6↘ 13,7↘
TTRKA Třinec-Kanada MTŘ 11,9 11,9→ 11,9→ 10,3↘
TTROA Třinec-Kosmos ČHMÚ 12,1↗ 12,0↘ 12,1↗ 12,1→ 12,1→ 12,1→ 11,7↘ 11,4↘ 11,0↘ 11,0→ 10,4↘ 9,8↘
TVITA Vítkov ZÚ, MSK 12,5↘ 14,0↗ 15,0↗ 14,9↘ 15,1↗ 15,3↗ 15,4↗

Legenda

   Barva    Popis
Neúplná data
Hodnota je menší nebo rovna informativní prahové hodnotě
Hodnota je větší než informativní prahová hodnota a menší nebo rovna regulační prahové hodnotě
Hodnota je větší než regulační prahová hodnota

Poznámky

1. Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 µg.m⁻³ ve dvou po sobě následujících dnech. Zároveň musí být za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro dané území rostoucí trend klouzavých 12hodinových průměrů koncentrací částic PM10.

2. Regulace se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro úroveň znečištění v  daném území překročila klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 regulační prahovou hodnotu 150 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících dnech. Zároveň musí být za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro dané území rostoucí trend klouzavých 12hodinových průměrů koncentrací částic PM10.

Seznam území a reprezentativních stanic je uveden ve Věstníku MŽP (č. 2012/9).