Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Trendy vývoje aktuálních koncentrací

PM10 (Suspendované částice frakce PM10), 24hodinový průměr

Aktualizováno: 01.10.2016 13:44 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Kraj: Praha 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
ABREA Praha 6-Břevnov ČHMÚ 19,7↗ 19,8↗ 19,6↘ 20,7↗ 20,2↘ 20,2→ 20,0↘ 18,8↘ 18,5↘ 18,6↗ 18,8↗ 18,8→
ACHOA Praha 4-Chodov ČHMÚ 17,2↗ 17,5↗ 17,6↗ 17,3↘ 17,2→ 17,5↗ 17,6↗ 17,3↘ 17,4↗ 17,2↘ 16,8↘ 16,8→
AKALA Praha 8-Karlín ČHMÚ 24,8↘ 24,7↘ 25,2↗ 25,5↗ 25,1↘ 25,0↘ 25,5↗ 25,8↗ 26,6↗ 26,2↘ 25,5↘ 25,2↘
AKOBA Praha 8-Kobylisy ČHMÚ 19,1↗ 18,9↘ 18,2↘ 18,0↘ 18,6↗ 18,5↘ 18,8↗ 17,9↘ 16,3↘ 15,7↘ 15,9↗ 14,8↘
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) ČHMÚ 19,6↗ 19,8↗ 20,1↗ 20,2↗ 20,5↗ 20,8↗ 20,9↗ 20,7↘ 21,5↗ 21,9↗ 22,1↗ 22,2↗
ALIBA Praha 4-Libuš ČHMÚ 16,0↘ 15,0↘ 15,3↗ 17,2↗ 17,9↗ 17,4↘ 16,8↘ 17,0↗ 16,4↘ 16,3↘ 16,4↗ 16,3↘
APRUA Praha 10-Průmyslová ČHMÚ 22,4↗ 21,7↘ 21,4↘ 22,0↗ 22,3↗ 22,7↗ 22,5↘ 22,7↗ 22,5↘ 22,4↘ 21,8↘ 22,4↗
AREPA Praha 1-n. Republiky ČHMÚ 28,1↘ 27,8↘ 28,5↗ 28,9↗ 28,5↘ 28,4↘ 29,5↗ 30,0↗ 30,2↗ 30,2↘ 30,7↗ 29,9↘
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ 22,9↗ 21,8↘ 21,8→ 21,3↘ 21,8↗ 21,2↘ 21,8↗ 22,5↗ 22,4↘ 21,0↘ 21,7↗ 22,6↗
ASMIA Praha 5-Smíchov ČHMÚ 30,0↘ 29,6↘ 29,4↘ 29,2↘ 29,8↗ 29,6↘ 28,7↘ 27,5↘ 27,0↘ 26,6↘ 27,2↗ 26,6↘
ASTOA Praha 5-Stodůlky ČHMÚ 21,6↗ 22,3↗ 24,0↗ 24,4↗ 24,9↗ 24,2↘ 24,1↘ 24,5↗ 22,6↘ 22,0↘ 21,5↘ 20,5↘
ASUCA Praha 6-Suchdol ČHMÚ 19,3↗ 18,9↘ 17,4↘ 17,1↘ 18,0↗ 18,5↗ 18,8↗ 18,8→ 18,2↘ 17,8↘ 16,7↘ 16,4↘
AVRSA Praha 10-Vršovice ČHMÚ 29,7↗ 29,9↗ 30,6↗ 31,8↗ 32,7↗ 34,2↗ 34,6↗ 33,6↘ 32,6↘ 31,4↘ 30,5↘ 30,8↗
AVYNA Praha 9-Vysočany ČHMÚ 28,4↘ 29,0↗ 28,6↘ 29,4↗ 28,4↘ 27,9↘ 26,4↘ 24,8↘ 25,2↗ 24,8↘ 23,9↘ 23,8↘
Kraj: Středočeský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
SBERA Beroun ČHMÚ 24,3↗ 25,5↗ 25,1↘ 26,3↗ 27,1↗ 24,9↘ 25,7↗ 25,4↘ 23,3↘ 26,2↗ 26,0↘ 27,0↗
SKLMA Kladno-střed města ČHMÚ 20,0↘ 20,4↗ 21,0↗ 21,2↗ 20,8↘ 20,1↘ 20,3↗ 20,0↘ 19,8↘ 20,8↗ 21,8↗ 22,8↗
SKLSA Kladno-Švermov ČHMÚ 21,8↗ 21,1↘ 21,6↗ 22,0↗ 21,3↘ 21,4↗ 21,2↘ 21,9↗ 23,7↗ 22,9↘ 22,3↘ 22,9↗
SMBOA Mladá Boleslav ČHMÚ 21,5↘ 20,7↘ 20,0↘ 19,6↘ 19,8↗ 20,5↗ 19,0↘ 17,7↘ 15,9↘ 15,2↘ 15,4↗ 14,8↘
SPRIA Příbram ČHMÚ 19,1↗ 18,8↘ 18,0↘ 18,1↗ 17,7↘ 16,8↘ 16,8→ 16,7↘ 17,8↗ 19,3↗ 19,5↗ 20,2↗
SRORA Rožďalovice-Ruská ČHMÚ 18,4↘ 18,3↘ 18,2→ 18,8↗ 18,7↘ 19,0↗ 19,0→ 19,0→ 17,9↘ 18,2↗ 18,7↗ 19,9↗
Kraj: Jihočeský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
CCBDA České Budějovice ČHMÚ 15,7↗ 15,0↘ 14,8↘ 14,8→ 15,2↗ 16,1↗ 16,2↗ 16,6↗ 16,4↘ 16,6↗ 15,6↘ 16,9↗
CPRAA Prachatice ČHMÚ 12,0↗ 11,7↘ 10,0↘ 10,0→ 9,9↘ 10,2↗ 10,2↘ 10,8↗ 10,7↘ 11,4↗ 12,2↗ 12,2→
CTABA Tábor ČHMÚ 21,8↘ 21,8→ 22,8↗ 23,4↗ 24,0↗ 24,2↗ 23,3↘ 22,2↘ 22,0↘ 21,8↘ 21,5↘ 21,5→
CHVOA Hojná Voda ČHMÚ 11,3↘ 11,2↘ 10,6↘ 10,2↘ 10,8↗ 10,8→ 10,5↘ 9,5↘ 10,2↗ 10,4↗ 10,9↗ 10,7↘
Kraj: Plzeňský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
PKUJA Kamenný Újezd ČHMÚ 19,0↗ 18,7↘ 18,9↗ 17,4↘ 17,9↗ 19,6↗ 18,2↘ 18,6↗ 17,8↘ 19,0↗ 18,1↘ 18,0↘
PPLAA Plzeň-Slovany MPl 22,8↘ 23,9↗ 24,8↗ 24,7↘ 24,6↘ 25,5↗ 26,7↗ 25,5↘ 25,1↘ 23,8↘ 25,2↗ 24,6↘
PPLBA Plzeň-Bory MPl 16,6↗ 17,1↗ 17,5↗ 17,8↗ 18,2↗ 18,5↗ 18,9↗ 19,2↗ 19,6↗ 20,0↗ 20,0→ 20,1↗
PPLEA Plzeň-střed MPl 18,0↗ 18,3↗ 18,7↗ 19,0↗ 19,2↗ 19,4↗ 19,3↘ 19,5↗ 20,2↗ 21,0↗ 21,2↗ 21,2↗
PPLLA Plzeň-Lochotín MPl 13,7↗ 14,1↗ 14,5↗ 15,0↗ 15,3↗ 15,8↗ 16,0↗ 16,3↗ 16,7↗ 17,0↗ 17,3↗ 17,5↗
PPLSA Plzeň-Skvrňany MPl 9,7↗ 10,0↗ 10,2↗ 10,5↗ 10,7↗ 10,9↗ 11,0↗ 11,0→ 11,3↗ 11,6↗ 11,8↗ 11,8→
PPLVA Plzeň-Doubravka ČHMÚ 19,6↗ 19,8↗ 19,9↗ 20,1↗ 21,4↗ 21,0↘ 21,8↗ 20,6↘ 20,2↘ 20,9↗ 21,0↗ 22,2↗
Kraj: Karlovarský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
KCHMA Cheb ČHMÚ 16,4↘ 16,3↘ 16,2→ 16,6↗ 18,1↗ 17,8↘ 17,7↘ 17,3↘ 17,9↗ 19,2↗ 18,7↘ 18,3↘
KSOMA Sokolov ČHMÚ 15,7↘ 16,1↗ 16,9↗ 16,0↘ 15,0↘ 15,9↗ 16,3↗ 16,7↗ 17,2↗ 17,7↗ 17,5↘ 18,1↗
Kraj: Ústecký 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
UDCMA Děčín ČHMÚ 21,8↘ 21,9↗ 21,9→ 22,2↗ 22,5↗ 21,2↘ 20,8↘ 21,1↗ 20,9↘ 20,2↘ 19,6↘ 18,9↘
UCHMA Chomutov ČHMÚ 22,4↘ 23,2↗ 22,6↘ 22,4↘ 22,0↘ 22,1↗ 21,8↘ 21,1↘ 21,0↘ 20,9↘ 21,4↗ 21,9↗
UKRUA Krupka ČHMÚ 19,6↘ 19,0↘ 19,7↗ 19,5↘ 18,8↘ 19,0↗ 19,6↗ 18,8↘ 17,5↘ 18,8↗ 17,7↘ 17,8↗
ULOMA Lom ČHMÚ 20,5→ 19,7↘ 18,8↘ 20,0↗ 20,4↗ 21,9↗ 21,8↘ 20,3↘ 24,5↗ 24,0↘ 25,4↗ 26,8↗
ULTTA Litoměřice ČHMÚ 21,0↘ 20,8↘ 20,9↗ 20,4↘ 21,0↗ 21,0→ 19,9↘ 19,9→ 19,8↘ 19,0↘ 18,9↘ 19,7↗
UMEDA Měděnec ČHMÚ 15,8↘ 15,8→ 16,5↗ 16,5→ 17,0↗ 18,6↗ 18,8↗ 18,8→ 18,7↘ 18,9↗ 20,0↗ 19,6↘
UMOMA Most ČHMÚ 23,3→ 24,4↗ 26,2↗ 26,9↗ 27,7↗ 30,0↗ 29,7↘ 30,8↗ 30,2↘ 31,2↗ 31,5↗ 30,5↘
URVHA Rudolice v Horách ČHMÚ 11,2↘ 11,4↗ 11,5↗ 11,5→ 11,6↗ 13,1↗ 13,5↗ 13,3↘ 13,3→ 13,2→ 14,2↗ 14,0↘
UTPMA Teplice ČHMÚ 21,8↘ 21,9↗ 22,5↗ 22,0↘ 21,4↘ 21,3↘ 20,2↘ 19,5↘ 19,1↘ 17,8↘ 17,8→ 18,4↗
UTUSA Tušimice ČHMÚ 21,0↘ 21,4↗ 22,7↗ 24,2↗ 22,9↘ 23,1↗ 23,8↗ 23,9↗ 24,9↗ 26,2↗ 28,3↗ 29,8↗
UULKA Ústí n.L.-Kočkov ČHMÚ 17,2↘ 17,1↘ 16,6↘ 15,6↘ 15,2↘ 15,1↘ 15,4↗ 14,3↘ 14,2↘ 13,7↘ 13,8↗ 14,3↗
UULMA Ústí n.L.-město ČHMÚ 23,9↗ 23,8↘ 23,2↘ 22,2↘ 22,3→ 23,7↗ 22,2↘ 20,6↘ 21,7↗ 20,0↘ 19,7↘ 19,7→
Kraj: Liberecký 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
LCLMA Česká Lípa ČHMÚ 7,8→ 8,3↗ 8,5↗ 8,4↘ 8,3↘ 7,7↘ 7,5↘ 7,4↘ 7,2↘ 7,2→ 7,0↘ 6,9↘
LLILA Liberec Rochlice ČHMÚ 19,1↘ 19,1→ 19,0↘ 18,6↘ 17,9↘ 17,8↘ 17,4↘ 16,5↘ 15,9↘ 17,1↗ 17,2↗ 17,0↘
Kraj: Královéhradecký 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
HHKBA Hradec Králové-Brněnská ČHMÚ 31,7↗ 32,7↗ 32,8↗ 33,1↗ 34,2↗ 34,4↗ 34,4→ 34,5↗ 34,0↘ 32,4↘ 30,2↘ 29,0↘
HPLOA Polom ČHMÚ 16,6→ 16,5↘ 15,4↘ 15,5↗ 15,9↗ 16,9↗ 16,5↘ 16,9↗ 17,3↗ 16,3↘ 16,1↘ 15,3↘
HTRTA Trutnov - Tkalcovská ČHMÚ 25,3↘ 25,2↘ 26,3↗ 26,8↗ 25,0↘ 24,3↘ 24,1↘ 21,7↘ 19,5↘ 20,6↗ 22,2↗ 22,2→
Kraj: Pardubický 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. ČHMÚ 21,5↗ 21,8↗ 21,7↘ 22,3↗ 22,2→ 22,2↘ 22,8↗ 22,5↘ 22,2↘ 22,7↗ 23,7↗ 24,2↗
EPAUA Pardubice Dukla ČHMÚ 27,4↗ 27,2↘ 27,8↗ 28,5↗ 28,7↗ 29,0↗ 29,2↗ 29,2→ 28,5↘ 28,8↗ 28,3↘ 28,5↗
Kraj: Vysočina 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
JJIHA Jihlava ČHMÚ 26,7↗
JKOSA Košetice ČHMÚ 23,0↘ 23,4↗ 23,2↘ 23,3↗ 23,1↘ 23,6↗ 25,3↗ 24,9↘ 24,3↘ 24,0↘ 24,8↗ 24,9↗
JTREA Třebíč ČHMÚ 18,6↗
Kraj: Jihomoravský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
BBDNA Brno - Dětská nemocnice ČHMÚ 33,4↗
BBMAA Brno-Arboretum SMBrno 32,2→
BBMLA Brno-Lány SMBrno 33,9↗
BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno 42,2↗
BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno 28,9↗
BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno 44,1↗
BBNIA Brno-Líšeň ČHMÚ 19,4↘
BBNVA Brno-Úvoz (hot spot) ČHMÚ 30,0↗
BBNYA Brno-Tuřany ČHMÚ 26,9↗
BKUCA Kuchařovice ČHMÚ
BMISA Mikulov-Sedlec ČHMÚ 24,4↗
BMOCA Sivice Cemtech
BMOKA Mokrá Cemtech 30,9↗
BZNOA Znojmo ČHMÚ 22,5↗
Kraj: Olomoucký 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
MBELA Bělotín ČHMÚ
MJESA Jeseník-lázně ČHMÚ 16,1↗ 16,3↗ 15,6↘ 14,6↘ 15,3↗ 16,4↗ 16,2↘ 15,7↘ 15,7→ 15,7→ 15,0↘ 15,4↗
MOLJA Olomouc-Hejčín ČHMÚ 28,3↘ 28,0↘ 29,9↗ 28,7↘ 29,6↗ 30,7↗ 30,9↗ 30,6↘ 31,5↗ 31,1↘ 32,1↗ 31,9↘
MPRRA Přerov ČHMÚ 24,7↗ 25,0↗ 25,7↗ 26,3↗ 25,5↘ 25,0↘ 25,9↗ 24,1↘ 24,6↗ 24,8↗ 25,1↗ 24,5↘
MPSTA Prostějov ČHMÚ 27,3↗ 27,5↗ 28,9↗ 27,9↘ 29,0↗ 28,7↘ 28,1↘ 26,3↘ 27,2↗ 26,3↘ 26,9↗ 27,3↗
Kraj: Zlínský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
ZOTMA Otrokovice-město MOTRO 20,5↗
ZTNVA Těšnovice ČHMÚ 18,1↗
ZUHRA Uherské Hradiště ČHMÚ 30,7↗
ZVMZA Valašské Meziříčí ČHMÚ 24,0↘
ZZLNA Zlín ČHMÚ 22,7↘
Kraj: Moravskoslezský 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC 10-10 UTC 11-11 UTC
Kód Název Vlastník
TBILA Bílovec ZÚ, MSK 20,4↘ 21,0↗ 21,0→ 21,2↗ 20,9↘ 20,6↘ 20,9↗ 20,9→ 21,0↗ 21,9↗ 22,1↗ 22,1→
TBOUA Bohumín ZÚ, MSK 24,2↘ 24,0↘ 23,8↘ 23,8→ 24,3↗ 24,0↘ 23,7↘ 24,7↗ 25,2↗ 25,6↗ 25,7↗ 30,0↗
TCTNA Český Těšín ČHMÚ 36,1↗ 36,9↗ 36,2↘ 36,0↘ 36,1↗ 36,2↗ 35,8↘ 34,3↘ 33,4↘ 32,6↘ 32,5↘ 34,1↗
TFMIA Frýdek-Místek ČHMÚ 20,3↘ 20,6↗ 19,9↘ 20,5↗ 20,4↘ 19,5↘ 19,6↗ 18,8↘ 17,5↘ 19,4↗ 19,2↘ 19,7↗
THARA Havířov ČHMÚ 28,0↗ 27,3↘ 28,3↗ 27,1↘ 27,1→ 27,7↗ 25,3↘ 26,6↗ 26,8↗ 27,1↗ 28,8↗ 28,6↘
TKARA Karviná ČHMÚ 28,0↗ 29,2↗ 29,3→ 29,4↗ 29,2↘ 30,1↗ 31,0↗ 31,9↗ 32,2↗ 32,8↗ 33,9↗ 34,4↗
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) ČHMÚ 71,6↗ 72,4↗ 73,2↗ 75,1↗ 78,0↗ 78,5↗ 77,2↘ 69,2↘ 62,2↘ 59,5↘ 60,0↗ 53,8↘
TOFFA Ostrava-Fifejdy ČHMÚ 23,3→ 24,0↗ 24,2↗ 24,0↘ 24,0→ 23,6↘ 23,5↘ 24,5↗ 25,9↗ 26,8↗ 26,4↘ 27,0↗
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva 25,8↗ 25,9↗ 26,2↗ 26,5↗ 26,8↗ 26,8→ 27,0↗ 27,0→ 27,4↗ 28,4↗ 28,8↗ 28,9↗
TOPRA Ostrava-Přívoz ČHMÚ 27,9↘ 29,0↗ 29,1↗ 28,6↘ 28,8↗ 29,5↗ 29,0↘ 28,1↘ 27,0↘ 27,5↗ 28,0↗ 29,4↗
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva
TOROK Ostrava Radvanice OZO ZÚ, SMOva 37,2↗ 35,5↘ 32,2↘ 29,6↘ 29,6→ 29,5↘ 29,6↗ 29,7↗ 29,9↗ 30,5↗ 32,1↗ 33,3↗
TORVA Orlová ČHMÚ 28,4↗ 28,2↘ 28,6↗ 28,9↗ 29,4↗ 28,5↘ 27,6↘ 27,4↘ 25,4↘ 24,7↘ 24,1↘ 23,5↘
TOVKA Opava-Kateřinky ČHMÚ 21,0↗ 22,5↗ 22,1↘ 21,0↘ 20,8↘ 20,2↘ 20,4↗ 19,8↘ 20,9↗ 20,3↘ 20,2→ 20,4↗
TOZRA Ostrava-Zábřeh ČHMÚ 22,4↗ 22,7↗ 22,7→ 24,6↗ 24,5↘ 24,9↗ 24,0↘ 24,2↗ 24,5↗ 25,1↗ 27,1↗ 26,2↘
TSTDA Studénka ČHMÚ 23,7↘ 23,7→ 22,2↘ 23,1↗ 23,5↗ 24,2↗ 23,3↘ 23,8↗ 23,9↗ 23,3↘ 22,2↘ 22,2↘
TTRKA Třinec-Kanada MTŘ 23,0↘ 23,1↗ 23,0↘ 23,1↗ 23,2↗ 23,3→ 22,9↘ 22,7↘ 22,9↗ 22,6↘ 22,5↘ 22,8↗
TTROA Třinec-Kosmos ČHMÚ 23,4↘ 23,8↗ 24,3↗ 24,2↘ 23,7↘ 24,5↗ 25,1↗ 24,9↘ 24,0↘ 24,6↗ 25,5↗ 25,6↗
TVITA Vítkov ZÚ, MSK 17,8↘ 17,8→ 17,3↘ 16,9↘ 16,3↘ 15,8↘ 15,9↗ 16,3↗ 16,3→ 16,8↗ 16,8→ 17,7↗

Legenda

   Barva    Popis
Neúplná data
Hodnota je menší nebo rovna informativní prahové hodnotě
Hodnota je větší než informativní prahová hodnota a menší nebo rovna regulační prahové hodnotě
Hodnota je větší než regulační prahová hodnota