Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Trendy vývoje aktuálních koncentrací

PM10 (Suspendované částice frakce PM10), 24hodinový průměr

Aktualizováno: 25.11.2015 10:40 SEČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

ČHMÚ zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů pouze na stanicích, které spravuje (viz položka "Vlastník" u zveřejňovaných údajů).

Kraj: Praha 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
ABRAA Praha 4-Braník ČHMÚ 18,1↗ 18,8↗ 19,6↗ 20,4↗ 20,7↗ 21,4↗ 21,4→ 21,3↘ 21,2↘ 20,6↘ 19,9↘ 19,2↘
ABREA Praha 6-Břevnov ČHMÚ 17,6↗ 17,8↗ 18,2↗ 18,7↗ 19,2↗ 19,3→ 19,2→ 19,8↗ 20,2↗ 20,2→ 19,9↘ 19,7↘
AKALA Praha 8-Karlín ČHMÚ 20,0↘ 20,2↗ 20,4↗ 21,2↗ 21,5↗ 21,6↗ 21,7↗ 21,4↘ 21,8↗ 22,1↗ 21,4↘ 20,8↘
AKOBA Praha 8-Kobylisy ČHMÚ 17,8↗ 18,3↗ 19,0↗ 19,8↗ 20,2↗ 20,6↗ 21,1↗ 21,2↗ 20,9↘ 20,6↘ 20,2↘ 19,5↘
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) ČHMÚ 26,1↗ 27,2↗ 28,0↗ 28,5↗ 28,6↗ 28,8↗ 29,0↗ 28,9↘ 28,9→ 28,7↘ 28,5↘ 28,2↘
ALIBA Praha 4-Libuš ČHMÚ 14,7↗ 14,9↗ 14,9→ 14,9→ 15,1↗ 15,1→ 15,0↘ 15,4↗ 15,8↗ 15,8→ 15,7↘ 15,3↘
APRUA Praha 10-Průmyslová ČHMÚ 33,8→ 33,7↘ 34,1↗ 34,5↗ 34,9↗ 35,4↗ 34,8↘ 34,1↘ 34,2↗ 32,9↘ 32,0↘ 29,5↘
AREPA Praha 1-n. Republiky ČHMÚ 14,7↗ 15,1↗ 15,5↗ 16,1↗ 16,4↗ 17,2↗ 18,2↗ 18,7↗ 18,6↘ 18,2↘ 17,8↘ 17,4↘
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ 16,5↗ 17,0↗ 17,1↗ 17,3↗ 17,7↗ 18,5↗ 18,9↗ 18,5↘ 18,3↘ 18,6↗ 18,7↗ 18,6↘
ASMIA Praha 5-Smíchov ČHMÚ 33,2↗ 34,6↗ 36,0↗ 37,0↗ 37,7↗ 38,0↗ 38,3↗ 38,6↗ 39,0↗ 39,1↗ 38,6↘ 37,7↘
ASTOA Praha 5-Stodůlky ČHMÚ 18,3↗ 19,1↗ 19,1→ 19,8↗ 20,1↗ 20,3↗ 20,0↘ 19,6↘ 19,2↘ 19,2→ 19,4↗ 19,3↘
ASUCA Praha 6-Suchdol ČHMÚ 19,2↗ 19,8↗ 20,7↗ 21,6↗ 22,1↗ 22,5↗ 22,9↗ 23,4↗ 23,9↗ 24,2↗ 24,6↗ 24,5↘
AVRSA Praha 10-Vršovice ČHMÚ 24,6↗ 26,0↗ 26,7↗ 27,0↗ 27,8↗ 28,0↗ 28,0→ 27,6↘ 27,6→ 27,1↘ 26,7↘ 25,7↘
AVYNA Praha 9-Vysočany ČHMÚ 23,2↗ 23,9↗ 24,6↗ 25,8↗ 26,8↗ 27,4↗ 27,5↗ 27,3↘ 27,6↗ 28,0↗ 26,8↘ 25,3↘
Kraj: Středočeský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
SBERA Beroun ČHMÚ 37,7↗ 40,3↗ 42,6↗ 44,2↗ 45,7↗ 47,0↗ 47,9↗ 49,4↗ 50,7↗ 51,7↗ 53,2↗ 53,8↗
SKLMA Kladno-střed města ČHMÚ 11,0↘ 11,3↗ 11,3→ 11,2↘ 11,4↗ 12,1↗ 12,9↗ 13,3↗ 13,2→ 12,9↘ 12,8↘ 12,8→
SKLSA Kladno-Švermov ČHMÚ 43,1 42,4↘ 41,7↘ 42,6↗
SMBOA Mladá Boleslav ČHMÚ 20,8↗ 21,4↗ 21,7↗ 21,5↘ 21,4↘ 21,0↘ 21,2↗ 21,2→ 20,5↘ 19,8↘ 18,9↘ 17,6↘
SPRIA Příbram ČHMÚ 13,1↗ 14,1↗ 14,8↗ 14,9↗ 15,7↗ 16,4↗ 16,9↗ 17,2↗ 18,0↗ 18,6↗ 19,1↗ 19,6↗
SRORA Rožďalovice-Ruská ČHMÚ 18,4↗ 18,4→ 18,1↘ 17,7↘ 17,2↘ 17,2→ 17,8↗ 18,4↗ 18,6↗ 18,6→ 18,7↗ 19,1↗
Kraj: Jihočeský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
CCBDA České Budějovice ČHMÚ 17,0↗ 17,8↗ 18,2↗ 18,5↗ 19,1↗ 19,4↗ 19,9↗ 20,2↗ 20,4↗ 20,4→ 20,1↘ 19,7↘
CPRAA Prachatice ČHMÚ 14,7↗ 14,6↘ 14,0↘ 13,8↘ 13,8→ 14,0↗ 14,2↗ 14,3↗ 14,5↗ 14,8↗ 14,8→ 14,7↘
CTABA Tábor ČHMÚ 31,2↗ 32,6↗ 33,8↗ 34,9↗ 35,8↗ 36,6↗ 37,3↗ 37,8↗ 38,0↗ 38,2↗ 38,5↗ 38,9↗
CHVOA Hojná Voda ČHMÚ 6,1→ 5,9↘ 5,8↘ 5,7↘ 5,7→ 5,6↘ 5,6→ 5,1↘ 4,9↘ 4,2↘ 3,9↘ 3,8↘
Kraj: Plzeňský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
PKUJA Kamenný Újezd ČHMÚ 15,8↘ 15,6↘ 15,3↘ 15,0↘ 15,0→ 15,2↗ 15,0↘ 14,8↘ 14,7↘ 14,3↘ 13,8↘ 13,6↘
PPLAA Plzeň-Slovany MPl 24,5↗ 25,8↗ 26,2↗ 27,0↗ 27,4↗ 27,9↗ 28,0↗ 28,1↗ 27,9↘ 27,9→ 28,4↗ 28,2↘
PPLBA Plzeň-Bory MPl 23,4↗ 23,8↗ 24,1↗ 24,7↗ 25,0↗ 25,1↗ 25,0↘ 24,9↘ 24,8↘ 24,5↘ 23,9↘ 23,4↘
PPLEA Plzeň-střed MPl 21,3↗ 22,2↗ 23,0↗ 23,5↗ 24,0↗ 24,2↗ 24,2→ 24,2→ 24,2→ 24,0↘ 23,6↘ 23,2↘
PPLLA Plzeň-Lochotín MPl 21,0↗ 21,6↗ 22,0↗ 22,3↗ 22,5↗ 22,7↗ 22,5↘ 22,2↘ 22,1↘ 21,9↘ 21,6↘ 21,3↘
PPLSA Plzeň-Skvrňany MPl 28,5↗ 29,1↗ 29,5↗ 29,8↗ 29,7↘ 29,3↘ 29,0↘ 28,7↘ 27,7↘ 26,7↘ 25,3↘ 24,4↘
PPLVA Plzeň-Doubravka ČHMÚ 24,9↗ 25,7↗ 26,7↗ 28,0↗ 28,5↗ 28,5→ 28,2↘ 28,0↘ 27,6↘ 27,5↘ 27,6↗ 27,2↘
Kraj: Karlovarský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
KCHMA Cheb ČHMÚ 15,5↗ 16,0↗ 16,2↗ 16,5↗ 16,8↗ 17,0↗ 16,9↘ 16,6↘ 16,9↗ 17,4↗ 17,1↘ 16,4↘
KSOMA Sokolov ČHMÚ 12,4↘ 12,4→ 12,7↗ 12,8↗ 12,6↘ 12,2↘ 11,5↘ 11,2↘ 10,7↘ 10,4↘ 10,4→ 10,4→
Kraj: Ústecký 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
UDCMA Děčín ČHMÚ 25,0↗ 25,4↗ 25,7↗ 25,6↘ 25,1↘ 24,9↘ 25,0↗ 24,8↘ 24,1↘ 23,9↘ 24,0↗ 22,6↘
UCHMA Chomutov ČHMÚ 21,8↗ 22,5↗ 23,3↗ 23,5↗ 23,9↗ 24,3↗ 24,2↘ 24,1↘ 24,5↗ 24,6↗ 24,5↘ 24,2↘
UKRUA Krupka ČHMÚ 14,2↗ 14,5↗ 14,7↗ 15,1↗ 15,4↗ 15,6↗ 15,8↗ 15,8→ 16,4↗ 17,2↗ 17,8↗ 18,0↗
ULOMA Lom ČHMÚ 21,5→ 21,9↗ 22,8↗ 23,2↗ 23,6↗ 23,7↗ 24,0↗ 24,5↗ 24,7↗ 24,7→ 24,6↘ 24,2↘
ULTTA Litoměřice ČHMÚ 24,2↗ 25,4↗ 26,1↗ 26,4↗ 26,6↗ 26,8↗ 26,8→ 26,8→ 26,8→ 27,0↗ 27,5↗ 27,2↘
UMEDA Měděnec ČHMÚ 4,6↗ 4,9↗ 5,0↗ 5,2↗ 5,7↗ 6,1↗ 6,6↗ 7,5↗ 8,2↗ 8,5↗ 8,7↗ 9,2↗
UMOMA Most ČHMÚ 18,7↗ 19,1↗ 19,4↗ 19,8↗ 20,0↗ 20,0→ 20,3↗ 20,5↗ 20,8↗ 20,4↘ 20,1↘ 19,2↘
URVHA Rudolice v Horách ČHMÚ 4,5↗ 4,9↗ 5,0↗ 5,1↗ 5,2↗ 5,8↗ 5,8→ 5,8→ 5,9↗ 6,0↗ 6,1↗ 6,2↗
UTPMA Teplice ČHMÚ 21,7↗ 21,5↘ 21,7↗ 22,4↗ 22,4→ 22,5↗ 23,3↗ 23,9↗ 24,7↗ 25,2↗ 25,0↘ 24,5↘
UTUSA Tušimice ČHMÚ 21,5↗ 22,0↗ 22,6↗ 23,1↗ 23,5↗ 24,2↗ 25,4↗ 26,0↗ 25,7↘ 26,1↗ 26,4↗ 26,7↗
UULKA Ústí n.L.-Kočkov ČHMÚ 16,1↗ 16,6↗ 16,8↗ 17,5↗ 18,3↗ 18,7↗ 18,9↗ 19,0↗ 19,3↗ 19,5↗ 19,5→ 19,4↘
UULMA Ústí n.L.-město ČHMÚ 27,3↗ 28,2↗ 28,0↘ 28,2↗ 28,0↘ 28,1↗ 28,4↗ 28,6↗ 28,8↗ 28,8→ 29,1↗ 27,8↘
Kraj: Liberecký 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
LCLMA Česká Lípa ČHMÚ 15,8↗ 16,2↗ 16,6↗ 17,1↗ 18,0↗ 18,8↗ 18,8→ 18,6↘ 18,6→ 18,8↗ 19,0↗ 18,8↘
LLILA Liberec Rochlice ČHMÚ 13,8↘ 13,2↘ 13,0↘ 13,0→ 12,9↘ 12,6↘ 13,0↗ 13,3↗ 13,7↗ 13,8↗ 13,6↘ 13,9↗
Kraj: Královéhradecký 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
HHKBA Hradec Králové-Brněnská ČHMÚ 18,2↘ 18,3→ 18,2→ 18,2↘ 18,0↘ 17,6↘ 17,5↘ 18,1↗ 18,9↗ 18,9→ 18,5↘ 19,1↗
HPLOA Polom ČHMÚ 7,2↘ 6,8↘ 6,5↘ 6,5→ 6,7↗ 6,6↘ 6,4↘ 6,2↘ 6,4↗ 6,6↗ 6,7↗ 7,2↗
HTRTA Trutnov - Tkalcovská ČHMÚ 18,3→ 18,4↗ 18,6↗ 18,5↘ 18,6↗ 18,8↗ 19,0↗ 19,1↗ 19,5↗ 19,6↗ 19,8↗ 20,1↗
Kraj: Pardubický 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. ČHMÚ 24,6↗ 26,1↗ 26,9↗ 27,4↗ 28,2↗ 28,6↗ 28,8↗ 29,0↗ 29,7↗ 30,4↗ 30,2↘ 30,6↗
EPAUA Pardubice Dukla ČHMÚ 15,4 15,3↘ 15,8↗ 16,3↗
Kraj: Vysočina 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
JJIHA Jihlava ČHMÚ 12,0↘ 12,5↗ 12,5→ 12,7↗ 13,5↗ 14,3↗ 14,8↗ 15,5↗ 16,2↗ 16,3→ 16,9↗ 17,1↗
JKOSA Košetice ČHMÚ 10,8↗ 11,0↗ 11,1↗ 11,0↘ 11,1↗ 11,3↗ 11,5↗ 11,6↗ 11,8↗ 12,0↗ 12,2↗ 12,3↗
JTREA Třebíč ČHMÚ 17,4↗ 18,3↗ 18,5↗ 18,9↗ 19,2↗ 20,0↗ 21,2↗ 21,3→ 21,7↗ 22,4↗ 23,0↗ 24,4↗
Kraj: Jihomoravský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
BBDNA Brno - Dětská nemocnice ČHMÚ 24,2↘ 23,8↘ 23,3↘ 22,9↘ 21,9↘ 22,1↗ 21,7↘ 21,2↘ 21,1↘ 21,5↗ 21,1↘ 21,5↗
BBMAA Brno-Arboretum SMBrno 27,9→ 27,7↘ 27,3↘ 27,1↘ 26,9↘ 26,3↘ 26,3→ 26,3→ 26,4↗ 26,3↘ 26,5↗ 26,0↘
BBMLA Brno-Lány SMBrno 29,3↗ 30,3↗ 31,3↗ 32,2↗ 33,1↗ 33,9↗ 34,4↗ 34,7↗ 34,8↗ 35,3↗ 35,7↗ 36,0↗
BBMSA Brno-Svatoplukova SMBrno 46,7↗ 46,6↘ 46,4↘ 46,5↗ 46,7↗ 46,5↘ 46,5→ 46,6↗ 47,6↗ 49,7↗ 51,0↗ 50,8↘
BBMVA Brno-Výstaviště SMBrno 32,6↗ 32,5↘ 32,8↗ 33,3↗ 34,0↗ 33,8↘ 34,1↗ 34,4↗ 35,0↗ 35,1↗ 35,5↗ 37,2↗
BBMZA Brno-Zvonařka SMBrno 43,6↗ 44,0↗ 44,6↗ 45,1↗ 45,4↗ 45,8↗ 46,3↗ 46,9↗ 47,6↗ 48,4↗ 49,6↗ 49,5↘
BBNIA Brno-Líšeň ČHMÚ 17,2↗ 16,8↘ 16,6↘ 16,8↗ 16,8→ 16,9↗ 17,0↗ 17,4↗ 17,7↗ 17,4↘ 17,7↗ 18,0↗
BBNVA Brno-Úvoz (hot spot) ČHMÚ 34,6↗ 34,4↘ 35,1↗ 35,3↗ 35,4↗ 35,5↗ 35,9↗ 36,2↗ 36,8↗ 37,1↗ 37,4↗ 37,6↗
BBNYA Brno-Tuřany ČHMÚ 16,9↗ 17,2↗ 16,9↘ 16,5↘ 16,9↗ 17,2↗ 16,8↘ 16,2↘ 16,0↘ 16,2↗ 16,4↗ 16,4→
BMISA Mikulov-Sedlec ČHMÚ 10,0↗ 9,6↘ 9,2↘ 9,0↘ 9,4↗ 9,6↗ 10,3↗ 10,9↗ 11,2↗ 11,5↗ 11,5→ 12,4↗
BMOCA Sivice Cemtech 10,7↗ 10,8↗ 10,9↗ 10,9→ 11,0↗ 11,2↗ 11,4↗ 11,5↗ 11,9↗ 12,1↗ 12,5↗ 12,8↗
BMOKA Mokrá Cemtech 16,2↗ 16,3↗ 15,9↘ 15,6↘ 15,5↘ 15,6↗ 15,8↗ 15,9↗ 16,2↗ 16,2→ 16,4↗ 16,7↗
BZNOA Znojmo ČHMÚ
Kraj: Olomoucký 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
MJESA Jeseník-lázně ČHMÚ 6,2↘ 6,3↗ 6,5↗ 6,4↘ 6,5↗ 6,5→ 6,4↘ 6,4→ 6,3↘ 6,2↘ 6,0↘ 6,4↗
MOLJA Olomouc-Hejčín ČHMÚ 20,8↗ 21,3↗ 21,5↗ 21,5→ 21,7↗ 21,9↗ 22,1↗ 22,5↗ 22,9↗ 23,1↗ 23,0↘ 22,8↘
MPRRA Přerov ČHMÚ 23,4↗ 23,9↗ 24,6↗ 24,3↘ 24,2↘ 24,0↘ 24,0→ 24,3↗ 24,6↗ 24,5↘ 24,6↗ 24,8↗
MPSTA Prostějov ČHMÚ 17,4↗ 18,0↗ 18,9↗ 20,0↗ 21,0↗ 21,9↗ 22,8↗ 24,0↗ 24,9↗ 25,5↗ 26,1↗ 26,8↗
Kraj: Zlínský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
ZOTMA Otrokovice-město MOTRO 28,4↗ 29,4↗ 30,4↗ 30,8↗ 30,9↗ 31,0↗ 31,1↗ 30,9↘ 31,1↗ 31,1→ 30,3↘ 29,9↘
ZTNVA Těšnovice ČHMÚ 9,9↗ 10,1↗ 10,6↗ 10,9↗ 11,2↗ 11,0↘ 11,3↗ 11,5↗ 11,7↗ 11,6↘ 11,5↘ 11,1↘
ZUHRA Uherské Hradiště ČHMÚ 22,2↗ 24,0↗ 25,9↗ 27,4↗ 29,0↗ 30,5↗ 32,5↗ 34,2↗ 35,0↗ 35,5↗ 36,2↗ 36,4↗
ZVMZA Valašské Meziříčí ČHMÚ 32,0↗ 33,5↗ 34,5↗ 34,7↗ 34,6↘ 34,8↗ 34,9↗ 34,7↘ 34,5↘ 34,3↘ 33,8↘ 32,7↘
ZZLNA Zlín ČHMÚ 16,9↗ 17,8↗ 19,3↗ 20,2↗ 21,3↗ 21,8↗ 22,0↗ 22,5↗ 22,4↘ 22,1↘ 22,0↘ 21,6↘
Kraj: Moravskoslezský 22-22 UTC 23-23 UTC 00-00 UTC 01-01 UTC 02-02 UTC 03-03 UTC 04-04 UTC 05-05 UTC 06-06 UTC 07-07 UTC 08-08 UTC 09-09 UTC
Kód Název Vlastník
TCTNA Český Těšín ČHMÚ 25,5↗ 27,6↗ 29,3↗ 30,8↗ 31,5↗ 31,8↗ 32,3↗ 33,3↗ 34,2↗ 34,5↗ 34,5→ 34,3↘
TFMIA Frýdek-Místek ČHMÚ 23,4↗ 26,3↗ 28,8↗ 30,8↗ 31,8↗ 32,8↗ 33,6↗ 33,9↗ 34,0↗ 34,0→ 33,5↘ 33,2↘
THARA Havířov ČHMÚ 22,9↗ 25,0↗ 26,4↗ 28,8↗ 30,8↗ 32,3↗ 33,4↗ 34,5↗ 35,6↗ 36,5↗ 38,3↗ 40,6↗
TKARA Karviná ČHMÚ 23,5↗ 25,2↗ 26,2↗ 27,0↗ 27,7↗ 28,2↗ 28,2↗ 28,1↘ 28,5↗ 29,1↗ 29,5↗ 30,1↗
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) ČHMÚ 31,8↗ 33,8↗ 35,5↗ 37,0↗ 38,1↗ 39,1↗ 40,2↗ 41,3↗ 42,2↗ 43,4↗ 44,5↗ 43,9↘
TOFFA Ostrava-Fifejdy ČHMÚ 20,8↗ 22,2↗ 24,2↗ 26,1↗ 27,9↗ 29,8↗ 32,2↗ 34,3↗ 35,3↗ 36,1↗ 36,8↗ 37,1↗
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva
TOPRA Ostrava-Přívoz ČHMÚ 28,9↗ 31,5↗ 34,5↗ 37,5↗ 40,2↗ 43,0↗ 45,3↗ 47,4↗ 50,0↗ 52,4↗ 55,2↗ 57,2↗
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva 44,6↗ 45,2↗ 44,4↘ 43,6↘ 43,0↘ 42,3↘ 41,7↘ 41,2↘ 41,1↘ 41,5↗ 42,2↗ 42,8↗
TOROK Ostrava Radvanice OZO ZÚ, SMOva 35,5↗ 36,8↗ 39,2↗ 40,6↗ 41,1↗ 41,6↗ 42,4↗ 43,2↗ 45,0↗ 47,8↗ 48,9↗ 49,1↗
TORVA Orlová ČHMÚ 25,9↗ 27,3↗ 28,6↗ 29,8↗ 30,1↗ 29,9↘ 30,3↗ 30,8↗ 31,1↗ 31,2↗ 31,2↘ 31,4↗
TOVKA Opava-Kateřinky ČHMÚ 16,8↗ 17,3↗ 17,8↗ 18,2↗ 18,6↗ 19,1↗ 19,4↗ 19,9↗ 20,2↗ 20,3↗ 20,0↘ 19,9↘
TOZRA Ostrava-Zábřeh ČHMÚ 21,2↗ 22,8↗ 24,8↗ 26,0↗ 26,5↗ 27,6↗ 28,6↗ 29,6↗ 30,5↗ 31,1↗ 31,3↗ 31,7↗
TSTDA Studénka ČHMÚ 22,2↗ 24,7↗ 26,1↗ 27,6↗ 28,8↗ 29,5↗ 30,1↗ 30,1→ 30,2↗ 30,2↗ 30,2→ 30,0↘
TTRKA Třinec-Kanada MTŘ 17,8↗ 18,0↗ 18,0→ 18,0→ 18,4↗ 19,0↗ 19,3↗ 19,8↗ 19,5↘ 19,4↘ 19,2↘ 19,3→
TTROA Třinec-Kosmos ČHMÚ 23,3↗ 25,2↗ 26,7↗ 27,3↗ 27,7↗ 28,1↗ 28,3↗ 27,9↘ 27,2↘ 27,0↘ 27,1↗ 27,2↗

Legenda

   Barva    Popis
Neúplná data
Hodnota je menší nebo rovna informativní prahové hodnotě
Hodnota je větší než informativní prahová hodnota a menší nebo rovna regulační prahové hodnotě
Hodnota je větší než regulační prahová hodnota

Poznámky

1. Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 µg.m⁻³ ve dvou po sobě následujících dnech. Zároveň musí být za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro dané území rostoucí trend klouzavých 12hodinových průměrů koncentrací částic PM10.

2. Regulace se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro úroveň znečištění v  daném území překročila klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 regulační prahovou hodnotu 150 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících dnech. Zároveň musí být za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro dané území rostoucí trend klouzavých 12hodinových průměrů koncentrací částic PM10.

Seznam území a reprezentativních stanic je uveden ve Věstníku MŽP (č. 2012/9).