Úsek kvality ovzduší

Emisní bilance České republiky

Emisní bilance podle krajů


Emisní bilance za rok 2000
Emisní bilance za rok 2001
Emisní bilance za rok 2002
Emisní bilance za rok 2003
Emisní bilance za rok 2004
Emisní bilance za rok 2005
Emisní bilance za rok 2006
Emisní bilance za rok 2007
Emisní bilance za rok 2008
Emisní bilance za rok 2009
Emisní bilance za rok 2010
Emisní bilance za rok 2011
Emisní bilance za rok 2012
Emisní bilance za rok 2013
Emisní bilance za rok 2014
Emisní bilance za rok 2015
Bilance zdrojů REZZO 1 a REZZO 2 uvedené v tabulkách pro rok 2000 až 2015 zůstávají v platnosti. Aktualizované emisní bilance REZZO 3 a REZZO 4 v krajském členění naleznete zde.
   
  Dokumenty