Úsek ochrany čistoty ovzduší

Emisní bilance České republiky

Emisní bilance podle krajů
aktualizovaná 30. 8. 2019


Aktualizovaná emisní bilance REZZO 1 – 4 v členění po krajích za období 2008 - 2017 je k dispozici zde. Soubor ve formátu pro MS Excel je ke stažení zde.
Informace k přepočtu emisní bilance naleznete v publikaci Grafická ročenka 2017, kapitola II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ zde, odstavec Rekalkulace emisí.
   
  Dokumenty   Dokumenty EMEP   Archiv
správce stránky: emise@chmi.cz