Úsek ochrany čistoty ovzduší

Emisní bilance (EB) České republiky

Emisní bilance podle krajů
aktualizovaná 5. 12. 2019


Aktualizovaná emisní bilance REZZO 1 – 4 v členění po krajích za období 2008 - 2017 je k dispozici zde. Soubor ve formátu pro MS Excel je ke stažení zde.
Informace k přepočtu emisní bilance naleznete v publikaci Grafická ročenka 2017, kapitola II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ zde, odstavec Rekalkulace emisí.
Emisní bilance ČR v členění podle mezinárodních sektorů za období 1990 - 2017 je k dispozici zde. Soubor ve formátu pro MS Excel je ke stažení zde.
   
  Metodiky EB   Dokumenty EMEP   Archiv EB Dokumenty archiv EB  
správce stránky: emise@chmi.cz