Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Předpisy a datový standard pro list 5. Údaje o měření emisí

Aktualizováno: 16.1.2019 14:00 SEČ


Provozovatelům zdrojů a měřicím skupinám je nabídnuta možnost využít zpracování a předání údajů o měření emisí v elektronické formě v podobě samostatného datového standardu pro ohlášení souhrnné provozní evidence za příslušný rok. Připojením souboru ve formátu XML odpovídajícímu datovému standardu pro výsledky měření k ohlašovaným údajům souhrnné provozní evidence na listu 5 lze splnit povinnost vyplnění údajů uvedených v příloze č. 11 k vyhlášce 415/2012 Sb., bod 1.5. Údaje o měření emisí. XSD pro List 5 formuláře F_OVZ_SPE (bod 1.5. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) Přiložený soubor obsahuje definici specifických typů pro SPE, obecné typy (ShortStringTyp, MediumStringTyp, LongStringTyp, FileDataTyp) jsou definovány v common.xsd . Pozn.: pro využití je zapotřebí vložit do položky 1 „Pořadové číslo stacionárního zdroje/zdrojů 001 – 999“ na listu 5 číslo/čísla měřeného zdroje/zdrojů a přiložit soubor XML odpovídající XSD.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Zákon č. 369/2016 Sb. – novela zákona č. 201/2012 Sb. (výběr textu částky 147)
Zákon č. 87/2014 Sb. – novela zákona č. 201/2012 Sb. (výběr textu částky 37)
Často kladené dotazy k Zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Vyhláška č. 415/2012 Sb.
Vyhláška č. 155/2014 Sb. – novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. (výběr textu částky 62)
Vyhláška č. 452/2017 Sb. - novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Věstník MŽP č. 7 2013 (sčítací pravidla str. 39)
Věstník MŽP č. 8 2013 (emisní faktory str. 75)
EF spalovací a technologické zdroje (Věstník MŽP 1/2016, str. 82)
Nové EF spalovací a technologické zdroje (Věstník MŽP Duben 2018, str. 18)
Věstník MŽP říjen 2018 (číselníky)
Datový standard pro list 5. Údaje o měření emisí (soubory xsd v archivu zip)