Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Předpisy a datový standard pro list 5. Údaje o měření emisí

Aktualizováno: 5.12.2017 13:00 SEČ


Provozovatelům zdrojů a měřicím skupinám je nabídnuta možnost využít zpracování a předání údajů o měření emisí v elektronické formě v podobě samostatného datového standardu pro ohlášení souhrnné provozní evidence za příslušný rok. Připojením souboru ve formátu XML odpovídajícímu datovému standardu pro výsledky měření k ohlašovaným údajům souhrnné provozní evidence na listu 5 lze splnit povinnost vyplnění údajů uvedených v příloze č. 11 k vyhlášce 415/2012 Sb., bod 1.5. Údaje o měření emisí. XSD pro List 5 formuláře F_OVZ_SPE (bod 1.5. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) Přiložený soubor obsahuje definici specifických typů pro SPE, obecné typy (ShortStringTyp, MediumStringTyp, LongStringTyp, FileDataTyp) jsou definovány v common.xsd . Pozn.: pro využití je zapotřebí vložit do položky 1 „Pořadové číslo stacionárního zdroje/zdrojů 001 – 999“ na listu 5 číslo/čísla měřeného zdroje/zdrojů a přiložit soubor XML odpovídající XSD.

Pokyny pro ohlášení za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech, zveřejňuje provozovatel ISPOP na internetových stránkách https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/aktuality.html viz aktualita ze dne 5. 3. 2014 pod záložkou Archiv aktualit 2014: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP č. 1_2014 sděluje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy).
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny na stránce Příklady v dokumentu Mobilní recyklační linka.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Zákon č. 369/2016 Sb. – novela zákona č. 201/2012 Sb. (výběr textu částky 147)
Zákon č. 87/2014 Sb. – novela zákona č. 201/2012 Sb. (výběr textu částky 37)
Často kladené dotazy k Zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Vyhláška č. 415/2012 Sb.
Vyhláška č. 155/2014 Sb. – novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. (výběr textu částky 62)
Vyhláška č. 415/2012 Sb. (pouze příl. č.11)
Věstník MŽP č. 7 2013 (sčítací pravidla str. 39)
Věstník MŽP č. 8 2013 (emisní faktory str. 75)
EF spalovací a technologické zdroje (Věstník MŽP 1/2016, str. 82)
Věstník MŽP č. 7 2016 (číselníky)
Datový standard pro list 5. Údaje o měření emisí (soubor xsd)