Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Poplatky

Aktualizováno: 14.3.2017 10:20 SEČ


POZOR! DNE 14.3.2017 VLOŽEN OPRAVENÝ SOUBOR MS Excel PRO VÝPOČET POPLATKU S UPLATNĚNÍM NEVYMĚŘENÍ POPLATKU PODLE §15, odst. 6

Hlášení F_OVZ_POPL

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 87/2014 Sb. do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. („Vyjmenovaný zdroj“). S ohledem na účinnost nového ustanovení zákona, tj. § 15, odst. 6 k 1.1.2017, vydává MŽP stanovisko.

Při podání poplatkového přiznání podle § 15 zákona za rok 2016 bude provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu postupovat nově na základě toho, zda bude uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do nové části formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.). Rovněž přiloží soubor, ve kterém bude dokumentovat postup výpočtu poplatku a využití nevyměření poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 6 zákona. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013 si lze stáhnout zde*.

Vzhledem k relativně náročnému vyplnění údajů pro výpočet poplatku s využitím nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 se doporučuje seznámení s jeho použitím na některém ze seminářů k ohlašování SPE a poplatkových přiznání.

Pokud při výpočtu poplatku nebude uplatněno nevyměření poplatku u žádného zdroje, vyplní se formulář F_OVZ_POPL s částí 2. Poplatek za provozovnu bez uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., která je stejná jako ve formuláři, používaném v předchozích letech.

Dosáhne-li hodnota celkového poplatku za provozovnu 50 000 Kč při nevyužití nevyměření poplatku nebo před odečtením poplatku za nevyměřené zdroje a emise, poplatkové přiznání se podává; tzn., že pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč až po odečtení poplatku za nevyměřené emise a zdroje, zůstává povinnost poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP podat.

*Ohlašovatelé, kteří nemají instalován MS Excel verze 2010 nebo vyšší mohou požádat na adrese emise@chmi.cz o zaslání souboru v nižší verzi MS Excel.