Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Poplatky

Aktualizováno: 3.1.2019 11:00 SEČ


Hlášení F_OVZ_POPL

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 87/2014 Sb. do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. („Vyjmenovaný zdroj“). K využití nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 a k možnosti uplatnění koeficientů snížení emisí vydalo MŽP stanovisko.

Při podání poplatkového přiznání podle § 15 zákona za rok 2017 a další bude provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu postupovat nově na základě toho, zda bude uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona a/nebo snížení poplatku podle odst. 5. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.). Rovněž přiloží soubor, ve kterém bude dokumentovat postup výpočtu poplatku a využití nevyměření a/nebo snížení poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 5 a 6 zákona. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013 si lze stáhnout zde.

Vzhledem k relativně náročnému vyplnění údajů pro výpočet poplatku s využitím nevyměření poplatku podle § 15, odst. 5 a 6 se doporučuje seznámení s jeho použitím na některém ze seminářů k ohlašování SPE a poplatkových přiznání.

Pokud při výpočtu poplatku nebude uplatněno nevyměření a/nebo snížení poplatku u žádného zdroje, vyplní se formulář F_OVZ_POPL s částí 2. Poplatek za provozovnu bez uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., která je stejná jako ve formuláři, používaném v předchozích letech.

Dosáhne-li hodnota celkového poplatku za provozovnu 50 000 Kč při nevyužití nevyměření poplatku nebo před odečtením poplatku za nevyměřené zdroje a emise, poplatkové přiznání se podává; tzn., že pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč až po odečtení poplatku za nevyměřené emise a zdroje, zůstává povinnost poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP podat.

Pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč pouze využitím koeficientů snížení emisí (tj. není vůbec využito nevyměření poplatku), poplatkové přiznání se nepodává.