Logo Český hydrometeorologický ústav
 Souhrnná provozní evidence
    
 Zvláště velké
nebo
    velké zdroje
    
    
    
    
 Střední zdroje
 Seznamy provozoven
 Příklady
 Kontrola hlášení

Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2010 prostřednictvím ISPOP

Závazné informace pro ohlašování agendy ovzduší prostřednictvím ISPOP naleznete na internetových stránkách www.ispop.cz.
Odstávka ISPOPZ důvodu nasazování nových funkcionalit ISPOP vyvíjených v roce 2011, proběhne v termínu od 16.12.2011 do 5.1.2012 odstávka ISPOP. Technologická odstávka ISPOP je nezbytná kvůli nasazení nové verze do provozního prostředí. Tímto upozorňujeme, že opravu hlášení je možné provést pouze do 16.12. 2011 (do 11:00), kdy bude systém ISPOP odstaven.

Děkujeme všem, kteří úspěšným ohlášením souhrnné provozní evidence a oznámení o poplatku nejen splnili povinnost danou platnou legislativou, ale také tím poskytli důležité údaje pro hodnocení vývoje znečišťování ovzduší za rok 2010.
Děkujeme také všem, kteří pomohli zvládnout první rok povinného elektronického ohlašování, „hlídaného“ unikátním a neobvykle náročným datovým standardem.

Zároveň si dovolujeme požádat ohlašovatele i ověřovatele, aby i nadále věnovali pozornost internetovým stránkám www.ispop.cz . Naleznete na nich především informace pro ty, kteří budou potřebovat podat doplněné hlášení nebo napravit chyby, které se vyskytovaly v zaslaném hlášení, popř. pro ty, kdo budou ještě dodatečně plnit povinnost ohlášení prostřednictvím ISPOP.

Zajímavá shrnutí i další pokyny k dokončení ohlašování naleznete také v souboru Informace.doc.


Pro zajištění spolehlivosti údajů evidovaných v databázi REZZO jsou podrobně kontrolována jednotlivá podaná hlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) do ISPOP. Věnujte prosím pozornost speciálnímu odkazu Kontrola hlášení k rozesílání automatických mailů z ČHMÚ, k nimž jsou podrobnější informace uvedeny zde.


Dne 25.3. 2011 vstoupila v účinnost novela zákona 25/2008 Sb.. Její součástí je také okamžité zrušení povinnosti ohlašování SPE pro chovy zvířat. Podrobnosti jsou uvedeny v souboru Informace. Příklady změny ohlašovacích povinností jsou uvedeny zde.
Při práci s formulářem F_OVZ_SPOJ s předvyplněnými stálými údaji SPE (historické údaje ohlášené zpravidla v r. 2010 prostřednictvím ISPOP nebo v listinné podobě) se doporučuje důkladná kontrola předvyplněných položek i celkové struktury formuláře. Další pokyny pro práci s předvyplněnými formuláři naleznete zde.
Vzniklé nejasnosti kolem obsahu migrovaných dat, např. neočekávané změny v číslování zdrojů, lze konzultovat prostřednictvím mailu na el. adrese
spe-helpline@chmi.cz.

Podrobnější informace k ohlašování naleznete v samostatných odkazech pro zvláště velké a velké zdroje a pro střední zdroje.


S ohledem na počet ohlašovatelů prostřednictvím ISPOP Vám nebudeme v následujícím období schopni poskytovat informace prostřednictvím přímých telefonních linek ČHMÚ. Prosíme, aby jste vzniklou situaci akceptovali – děkujeme.

Pokud na webu ČHMÚ nebo ISPOP nenaleznete řešení k problémům souvisejícím s ohlašováním agendy ovzduší, popř. s technickými problémy týkajícími se ISPOP, můžete kontaktovat Call Centrum ISPOP, které je v provozu od 10. ledna 2011 na tel. 844 001 000.

Písemné dotazy k ISPOP můžete zasílat prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webu ISPOP.

Rozeslání přístupových údajů do ISPOP

Ke dni 30. 12. 2010 byly subjektům, které plnily v předcházejících letech ohlašovací povinnost dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (souhrnná provozní evidence a hlášení o poplatcích za znečišťování ovzduší), rozeslány přístupové údaje pro ohlašování prostřednictvím ISPOP. Pokud oslovenému provozovateli již nevzniká povinnost ohlašovat agendu ovzduší za střední, velké nebo zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší za rok 2010, může považovat zaslané přístupové údaje do systému ISPOP za bezpředmětné.

Základní informace

Podle § 16 zákona 25/2008 Sb. je možné ohlašovat agendu ovzduší za rok 2010 pouze prostřednictvím datového standardu, splnitelného například vyplněním formuláře F_OVZ_SPOJ.

Ohlášení agendy ovzduší zahrnuje splnění povinnosti uvedené v § 11, odst. 1, písm. e) zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění:

„zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku“

a v případě provozování zpoplatňovaných zdrojů také povinnosti uvedené v § 19, odst. 10 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění:

Provozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního zdroje je povinen vypočítat poplatek způsobem podle odstavce 8 za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet správci poplatku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března po skončení poplatkového období nebo v termínu podle odstavce 14. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

Copyright © 2003-2011 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 6.12.2011