Logo Český hydrometeorologický ústav
 Provozní evidence
    Střední zdroje

Vážení provozovatelé

Děkujeme Vám za ohlášení údajů SPE v elektronické a listinné podobě a omlouváme se ještě jednou za některé komplikace při ohlašování.

Pro informace o způsobu zpracování Vámi podaných hlášení do ISPOP doporučujeme seznámení s „Manuálem pro práci se systémem ISPOP určený pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností vykonávající kontrolu hlášení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší“ (viz: http://www.ispop.cz/web/website/overovatel/manualy.html). Na str. 15 naleznete informace týkající se podávání opravných hlášení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Podle § 16 zákona 25/2008 Sb. bude možné ohlašovat agendu ovzduší za rok 2010 pouze prostřednictvím datového standardu, splnitelného například vyplněním formuláře F_OVZ_SPOJ.

Pro řešení problémů spojených s agendou ovzduší je možné využít HelpLine ČHMÚ (tel.: 244 032 432 nebo 244 032 428) nebo zaslat dotaz na e-mailovou adresu spe-helpline@chmi.cz.

Copyright © 2003-2010 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 14.4.2010
správce stránky: emise@chmi.cz