Logo Český hydrometeorologický ústav
 Provozní evidence

Aplikace IntForm Ovzduší 2008 je od 27.1.2009 k dispozici na internetových stránkách Centrální ohlašovny. Manuál k ohlašování je ke stažení zde. V případě, že při otevření souboru hlásí prohlížeč chybu, soubor nejprve stáhněte na svůj počítač.

Sledujte aktuální infomace k ohlašování agendy ovzduší uvedené zde.

Příklady vyplnění SPE vybraných kategorií zdrojů naleznete zde.

Ohlašování údajů agendy ochrany ovzduší za rok 2008

Pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence (SPE) zvláště velkých, velkých a středních zdrojů k 31.3.2009, ) tj. pro údaje roku 2008, připravilo MŽP spolu s ČHMÚ zcela nové vzory SPE, návod a upozornění na důležité informace, které budou aktuálně vkládány na internetové stránky. Oficiální informace k ohlašování naleznete na stránkách ČIŽP a úřadů ORP.

Vzory pro vyplnění Souhrnné provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší údaji za rok 2008 jsou ke stažení zde (*.zip soubor jednotlivých listů ve formátu *.pdf). Tento soubor není určen k vyplňování v elektronické podobě.
Návod k vyplnění je k dispozici zde.

Vzory "Oznámení o poplatcích" z předchozích let jsou k případnému využití uvedeny zde.Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2008 bude probíhat ve shodném režimu, jako tomu bylo v předchozím období.

Uživatelé aplikace IntForm naleznou potřebné instrukce na stránkách Centrální ohlašovny MŽP. Centrální ohlašovna formuláře od ohlašovatelů přijímá a následně postupuje příslušným ověřovatelům stanoveným podle právních předpisů (zákon o integrované prevenci, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon).
Pro ohlašovatele prostřednictvím IntForm je zavedena služba
Helpdesk, která je určena především k zodpovídání dotazů zacílených na problematiku Integrovaného registru znečišťování a ohlašování evidencí z oblasti životního prostředí prostřednictvím Centrální ohlašovny. K získání odpovědí na nejčastější dotazy lze využít také Diskusní fórum.

Importní údaje pro ohlašování zvláště velkých a velkých zdrojů s využitím aplikace Intform bude distribuovat ČHMÚ na základě vyžádání na adrese
spe-helpline@chmi.cz cca od 10. 1. 2009. Pro získání importních údajů uveďte v žádosti Vaše IČO, název provozovatele, Identifikační číslo provozovny, její přesný název a adresu provozovny.

Pro řešení problémů spojených s vyplňováním údajů agendy ovzduší programem IntForm je možné využít přímou HelpLine ČHMÚ ( tel.: 244 032 432) v pracovních dnech od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod. Mimo uvedené období lze pro dotazy využít e-mailovou adresu spe-helpline@chmi.cz.

Použití programu SPPE pro ohlašování údajů SPE je s ohledem na nové vzory ukončeno.

Podrobné instrukce k ohlašování naleznete v souboru s aktuálními informacemi zde.


Další odkazy:

www.mzp.cz
www.centralniohlasovna.cz
www.irz.cz
www.cizp.cz

    List 1 (pdf)
    List 2 (pdf)
    List 3 (pdf)
    List 4 (pdf)
    List 5 (pdf)
    Listy 1-5 (zip)
    SPE Excel
    SPE Word
    List 1 (pdf)
    List 2 (pdf)
    List 3 (pdf)
    List 3 JZL (pdf)
    List 4 (pdf)
    List 5 (pdf)
    SPE Excel poplatky
    SPE Word poplatky
    Seznamy REZZO2
    Příklady SPE
Copyright © 2003-2008 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 26.3.2009
správce stránky: emise@chmi.cz