Logo Český hydrometeorologický ústav
 Provozní evidence
    - střední zdroje
  Legislativa EU

Ohlašování údajů agendy ochrany ovzduší za rok 2007

Dne 12. 2. 2007 nabyla účinnosti novela Zákona o ochraně ovzduší. Informace naleznete zde.

Pro hlášení údajů SPE zvláště velkých a velkých zdrojů k 15.2.2008, tj. pro údaje roku 2007, připravilo ČHMÚ aktualizované vzory listů A až G (z důvodu čitelnosti dokumentů při scanování je důležité, aby byly k vyplňování využity právě tyto vzory), návod a upozornění na důležité informace, které budou aktuálně vkládány na internetové stránky. Oficiální informace k ohlašování naleznete na stránkách ČIŽP.

Vzory pro vyplnění Souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší údaji za rok 2007 jsou ke stažení zde (*.zip soubor jednotlivých listů ve formátu *.pdf). Tento soubor není určen k vyplňování v elektronické podobě.
Celý návod k vyplnění se zabudovanými změnami je k dispozici zde, tabulka s převodem číselníku ukazatele 33 (Kategorizace dle katalogu zdrojů), část pro NV 615/2006 Sb. je k dispozici zde.

Vzory "Oznámení o poplatcích" z předchozích let jsou k případnému využití uvedeny zde.Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2007 bude probíhat ve shodném režimu, jako tomu bylo v předchozím období.

Uživatelé aplikace IntForm naleznou potřebné instrukce na stránkách Centrální ohlašovny MŽP. Centrální ohlašovna formuláře od ohlašovatelů přijímá a následně postupuje příslušným ověřovatelům stanoveným podle právních předpisů (zákon o integrované prevenci, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon).
Pro ohlašovatele prostřednictvím IntForm je zavedena služba Helpdesk, která je určena především k zodpovídání dotazů zacílených na problematiku Integrovaného registru znečišťování a ohlašování evidencí z oblasti životního prostředí prostřednictvím Centrální ohlašovny. K získání odpovědí na nejčastější dotazy lze využít také Diskusní fórum.

Pro řešení problémů spojených s vyplňováním údajů agendy ovzduší programem IntForm je možné také využít přímou HelpLine (Ing. Andrea Křížová, tel.: 244 032 432) v pracovních dnech od 9 do 11 hod a od 12 do 15 hod. Mimo uvedené období lze pro dotazy využít e-mailovou adresu krizova@chmi.cz.

Pro uživatele programu SPPE je zde (*.zip soubor) ke stažení připravena aktualizovaná verze, s upravenými záhlavími dle změny legislativy. Program SPPE nelze využít pro předání údajů souhrnné provozní evidence v elektronické podobě. Program je určen pouze pro vyplnění a výtisk formulářů, které jsou odesílány příslušným orgánům v listinné podobě. Další instrukce o použití programu SPPE naleznete v souboru s aktuálními informacemi.

Manuál k programu SPPE nebo pokyny k instalaci programu lze nalézt zde: manuál - pokyny k instalaci.


Podrobné instrukce k ohlašování naleznete v souboru s aktuálními informacemi zde.


Další odkazy:
www.env.cz
www.centralniohlasovna.cz
www.irz.cz
www.cizp.cz

 

    Informace
    Návod SPE (doc)
    Listy A-G (zip)
    List A (pdf)
    List B1 (pdf)
    List B2 (pdf)
    List C1 (pdf)
    List C2 (pdf)
    List D (pdf)
    List E (pdf)
    List F (pdf)
    List G (pdf)
    Poplatky (zip)
    Program SPPE (zip)
Copyright © 2003-2008 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 9.1.2008
správce stránky: emise@chmi.cz