Logo Český hydrometeorologický ústav
 Provozní evidence
    - střední zdroje
  Legislativa EU

Formuláře provozní evidence (SPE)
zvláště velkých a velkých zdrojů
pro data za rok 2005

Sběrný program pro souhrnnou provozní evidenci (SPPE) pro předání údajů za rok 2005 je k dispozici ke stažení jako soubor sppe2006.exe.dat. Ke stažení je také pokyn k instalaci instalace_sppe_2006.doc a uživatelská příručka k programu SPPE manual_sppe_2006.zip.

V nové verzi programu SPPE2006 jsou zahrnuty úpravy návodu pro vyplňování SPE, uvedené v Dodatku k návodu rozesílaném ČIŽP v prosinci 2005.

Provozovatele spadající pod IRZ použijí export údajů SPPE (soubory DBF) pro předání povinných údajů SPE v elektronické podobě prostřednictvím Centrální ohlašovny IRZ. Další informace čtěte prosím na oficiálních stránkách IRZ (viz www.irz.cz)

Ukázka vzorů pro vyplnění Souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší údaji za rok 2005 je ke stažení zde (*.zip soubor jednotlivých listů ve formátu *.pdf). Tento soubor není určen k vyplňování v elektronické podobě.

Vzory pro vyplnění SPE za rok 2005 jsou rozesílány na adresy provozovatelů zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší ředitelstvím ČIŽP.

Celý návod k vyplnění se zabudovanými změnami je k dispozici zde, samostatný Dodatek k návodu z listopadu 2003 vydaný pro údaje za rok 2004 je k dispozici zde, nový Dodatek vydaný pro údaje za rok 2005 je k dispozici zde.

Aktuální komentáře k vyplňování budou průběžně uváděny v souboru aktuality_spe_xx-x.rtf (místo symbolu xx-x bude dosazeno datum vložení souboru na internet). Sledujte, prosíme, tyto aktuální informace.

Vyžádání dat s údaji REZZO 1 za rok 2004 lze adresovat písemně, faxem (244 032 468) nebo e-mailem (emise@chmi.cz) . Zasílány budou soubory s údaji všech provozoven náležejících příslušnému provozovateli (evidované pod jedním IČO). Pokud budou zpracovávány jen některé provozovny, je zapotřebí ostatní provozovny kompletně z databáze odstranit.

Zde je ke stažení soubor PDF nebo MS Word s přílohami č. 4 až 7 k vyhlášce č. 355/2002 Sb. pro zdroje používající rozpouštědla. Oznamovací list uživatele rozpouštědel podle přílohy č. 6 a Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel podle přílohy č. 4 jsou povinni vyplnit a odevzdat všichni provozovatelé zdrojů uvedených v příloze č. 2 (vše vyhláška č. 355/2002 Sb.) příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Provozovatelé zvláště velkých a velkých zdrojů předávají tyto vyplněné formuláře krajským úřadům do 15.2.2005 za všechny zdroje, vyjma malých zdrojů (tyto formuláře se předávají úřadům obcí a měst).
 

    Aktuality (6.2.)
    Manuál (doc)
    Program (exe)
    Pokyn k instalaci
    Návod 2003 (doc)
    Návod - dodatek
       (2004)
    Návod - dodatek
       (2005)
    Vzor 2005 (zip-pdf)
    Poplatky 2005 (doc)
    Příloha 4-7 (pdf)
    Příloha 4,6,7 (doc)
Copyright © 2003-2005 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 23.1.2006
správce stránky: emise@chmi.cz