Logo Český hydrometeorologický ústav
 Provozní evidence
    - střední zdroje
  Legislativa EU

Formuláře provozní evidence (SPE)
zvláště velkých a velkých zdrojů
pro data za rok 2004

Sběrný program pro souhrnnou provozní evidenci (SPPE) za rok 2004 je k dispozici ke stažení jako soubor sppe2005.exe.dat . Ke stažení je také pokyn k instalaci instalace_sppe_2005.doc a uživatelská příručka k programu SPPE manual_sppe_2005.doc.

Ukázka vzorů pro vyplnění Souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší údaji za rok 2004 je ke stažení zde (*.zip soubor jednotlivých listů ve formátu *.pdf). Tento soubor není určen k vyplňování v elektronické podobě.

Vzory pro vuplnění SPE za rok 2004 jsou rozesílány na adresy provozovatelů zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší ředitelstvím ČIŽP.

Provozovny, které se staly překročením prahových hodnot emisí za rok 2004 součástí Integrovaného registru znečišťování - IRZ (viz Nařízení vlády č. 368/2003 Sb.), budou poskytovat údaje souhrnné provozním evidence prostřednictvím Centrální ohlašovny MŽP. Pokyny k předání údajů naleznete zde.

Celý návod k vyplnění se zabudovanými změnami je k dispozici zde, samostatný Dodatek k návodu z listopadu 2003 je k dispozici zde.

Aktuální komentáře k vyplňování budou průběžně uváděny v souboru aktuality_spe_xx-x.rtf (místo symbolu xx-x bude dosazeno datum vložení souboru na internet). Sledujte prosíme tyto aktuální informace.

Vyžádání dat s údaji REZZO 1 za rok 2003 s převedenými údaji listů C a D lze adresovat písemně, faxem (244 032 468) nebo e-mailem (emise@chmi.cz) . Zasílány budou soubory s údaji všech provozoven náležejících příslušnému provozovateli (evidované pod jedním IČO). Pokud budou zpracovávány jen některé provozovny, je zapotřebí ostatní provozovny kompletně z databáze odstranit.

Formulář pro oznámení poplatků 2004 zůstává v platnosti.

Zde je ke stažení soubor PDF nebo MS Word s přílohami č. 4 až 7 k vyhlášce č. 355/2002 Sb. pro zdroje používající rozpouštědla. Oznamovací list uživatele rozpouštědel podle přílohy č. 6 a Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel podle přílohy č. 4 jsou povinni vyplnit a odevzdat všichni provozovatelé zdrojů uvedených v příloze č. 2 (vše vyhláška č. 355/2002 Sb.) příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Provozovatelé zvláště velkých a velkých zdrojů předávají tyto vyplněné formuláře krajským úřadům do 15.2.2005 za všechny zdroje, vyjma malých zdrojů (tyto formuláře se předávají úřadům obcí a měst).
 

    Aktuality (1.2.)
    Manuál (doc)
    Program (exe)
    Pokyn k instalaci
    Návod 2003 (doc)
    Návod - dodatek
    Vzor 2004 (zip-pdf)
    Poplatky 2004 (doc)
    Příloha 4-7 (pdf)
    Příloha 4,6,7 (doc)
Copyright © 2003-2005 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 1.2.2005
obsah stránky: emise@chmi.cz
správce stránky: macoun@chmi.cz