Logo Český hydrometeorologický ústav
 Provozní evidence
    - střední zdroje
  Legislativa EU

Formuláře provozní evidence (SPE)
zvláště velkých a velkých zdrojů
pro data za rok 2003

Přiložené dokumenty používejte POUZE pro správu dat za rok 2003. Pro správu dat za rok 2004 přejděte na patřičnou stránku pomocí odkazu Provozní evidence v levém menu.

Sběrný program pro souhrnnou provozní evidenci (SPPE) za rok 2003 je k dispozici ke stažení jako soubor sppe2004.exe.dat . Ke stažení je také pokyn k instalaci instalace_sppe_2004.doc a uživatelská příručka k programu SPPE manual_sppe_2004.doc.

Ukázka vzorů pro vyplnění Souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší údaji za rok 2003 je ke stažení zde (*.zip soubor jednotlivých listů ve formátu *.pdf). Tento soubor není určen k vyplňování v elektronické podobě.

Vzory s předtiskem údajů z roku 2002 pro vyplnění SPE za rok 2003 byly rozeslány na adresy provozovatelů zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší ředitelstvím ČIŽP.

Celý návod k vyplnění se zabudovanými změnami je k dispozici zde.

Aktuální komentáře k vyplňování budou průběžně uváděny v souboru aktuality_spe_xx-x.rtf (místo symbolu xx-x bude dosazeno datum vložení souboru na internet). Sledujte prosíme tyto aktuální informace.

Vyžádání dat s údaji REZZO 1 za rok 2002 lze adresovat písemně, faxem (244 032 468) nebo e-mailem (emise@chmi.cz) . Zasílány budou soubory s údaji všech provozoven náležejících příslušnému provozovateli (evidované pod jedním IČO). Pokud budou zpracovávány jen některé provozovny, je zapotřebí ostatní provozovny kompletně z databáze odstranit.

Formulář pro oznámení poplatků 2003 zůstává v platnosti.

Zde je ke stažení soubor PDF s přílohami č. 4 až 7 k vyhlášce č. 355/2002 Sb. pro zdroje používající rozpouštědla.
 

    Aktuality (21.1.)
    Manuál (doc)
    Program (exe)
    Pokyn k instalaci
    Návod 2003 (doc)
    Vzor 2003 (zip-pdf)
    Poplatky 2003 (doc)
Copyright © 2003 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 2.2.2004
obsah stránky: emise@chmi.cz
správce stránky: macoun@chmi.cz