REZZO 1-4 souhrnně - 2011

Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů

Kraj TZL * SO2 NOx CO VOC * NH3 *
[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] %
Hlavní město Praha 969,5 1,9 499,4 0,3 7 493,1 3,6 14 351,4 2,8 6 740,9 4,4 459,8 0,6
Středočeský kraj 7 837,8 16,4 21 761,4 13,6 29 973,1 14,5 70 565,4 13,7 25 422,2 16,6 10 136,0 15,1
Jihočeský kraj 3 753,4 7,9 8 130,0 5,1 10 836,0 5,2 38 233,5 7,4 9 859,6 6,5 8 270,2 12,4
Plzeňský kraj 3 053,4 6,4 6 582,8 4,1 9 109,4 4,4 28 461,9 5,5 8 361,0 5,5 6 377,1 9,5
Karlovarský kraj 1 935,3 4,1 8 545,3 5,3 8 768,3 4,2 10 384,6 1,9 4 463,5 2,9 1 459,7 2,2
Ústecký kraj 7 648,2 16,0 61 606,4 38,5 52 250,8 25,4 30 755,7 6,0 14 633,0 9,6 2 878,7 4,3
Liberecký kraj 1 442,9 3,0 1 403,3 0,9 3 470,9 1,7 17 837,8 3,5 5 303,1 3,5 1 709,5 2,6
Královéhradecký kraj 2 855,8 6,0 5 101,0 3,2 6 623,1 3,2 24 794,6 4,8 9 702,2 6,4 5 067,2 7,6
Pardubický kraj 2 580,4 5,4 12 047,5 7,5 14 243,5 6,9 22 923,1 4,4 8 147,6 5,3 4 973,4 7,4
Vysočina 3 332,4 7,0 2 236,4 1,4 9 393,9 4,5 30 685,2 5,9 8 547,2 5,6 8 339,0 12,5
Jihomoravský kraj 3 052,6 6,4 2 641,5 1,6 13 589,8 6,6 30 653,4 5,9 11 942,4 7,8 6 425,7 9,6
Olomoucký kraj 2 141,3 4,5 3 877,3 2,4 8 933,9 4,3 26 239,0 5,1 8 811,1 5,8 4 290,0 6,4
Zlínský kraj 1 460,3 3,1 4 404,7 2,7 6 431,7 3,1 20 585,6 4,0 9 804,4 6,4 2 875,3 4,3
Moravskoslezský kraj 5 685,4 11,9 21 564,9 13,4 25 727,7 12,4 150 425,1 29,1 20 949,7 13,7 3 702,8 5,5
CELKEM 47 748,9 100 160 402,0 100 206 845,2 100 516 896,2 100 152 688,0 100 66 964,3 100

*emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů odborným odhadem