Úsek ochrany čistoty ovzduší

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky
na území České republiky

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu vydává od října 2014 zprávy hodnotící znečištění ovzduší a rozptylové podmínky v České republice za předchozí měsíc.
Jejich účelem je poskytnout veřejnosti co nejnovější informace a hodnocení situace.

Zprávy za jednotlivé měsíce:

  leden 2015 leden 2016 leden 2017 leden 2018
  únor 2015 únor 2016 únor 2017 únor 2018
  březen 2015 březen 2016 březen 2017 březen 2018
  duben 2015 duben 2016 duben 2017 duben 2018
  květen 2015 květen 2016 květen 2017 květen 2018
  červen 2015 červen 2016 červen 2017 červen 2018
  červenec 2015 červenec 2016 červenec 2017 červenec 2018
  srpen 2015 srpen 2016 srpen 2017 srpen 2018
  září 2015 září 2016 září 2017 září 2018
říjen 2014 říjen 2015 říjen 2016 říjen 2017  
listopad 2014 listopad 2015 listopad 2016 listopad 2017  
prosinec 2014 prosinec 2015 prosinec 2016 prosinec 2017  

 

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2014 (vydaná 21. 1. 2015)

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2015 (vydaná 4. 2. 2016)

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2016 (vydaná 1. 3. 2017)

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2017 (vydaná 25. 1. 2018)