Úsek ochrany čistoty ovzduší

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky
na území České republiky

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu vydává od října 2014 zprávy hodnotící znečištění ovzduší a rozptylové podmínky v České republice za předchozí měsíc.
Jejich účelem je poskytnout veřejnosti co nejnovější informace a hodnocení situace.

Zprávy za jednotlivé měsíce:

  leden 2015 leden 2016 leden 2017
  únor 2015 únor 2016 únor 2017
  březen 2015 březen 2016 březen 2017
  duben 2015 duben 2016 duben 2017
  květen 2015 květen 2016 květen 2017
  červen 2015 červen 2016 červen 2017
  červenec 2015 červenec 2016 červenec 2017
  srpen 2015 srpen 2016 srpen 2017
  září 2015 září 2016 září 2017
říjen 2014 říjen 2015 říjen 2016 říjen 2017
listopad 2014 listopad 2015 listopad 2016  
prosinec 2014 prosinec 2015 prosinec 2016  

 

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2014 (vydaná 21. 1. 2015)

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2015 (vydaná 4. 2. 2016)

Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2016 (vydaná 1. 3. 2017)