BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2018
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
BBNIP
Detail
780330
ČHMÚ
(1778)
Brno-Líšeň
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,0 2,1 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 1,1 1,3 0,6 0,81 123
mc 10 9 11 10 10 10 10 13 10 10 10 10 0,2 4,78 1
BBNAP
Detail
1315735
ZÚ-Ostrava
(1660)
Brno-Masná
Měření PAHs
HPLC
Xm 0,9 1,6 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,9 1,0 0,5 0,68 119
mc 10 9 10 10 9 10 10 11 10 10 10 10 0,1 5,17 3