Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 26.05.2016 15:39 SELČ


Základní údaje
Kód: DSCHP
Identifikace ISKO: 1767
Lokalita: Schwartenberg
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
Fax:.: +49351/8312720
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Flu [fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 BaA [benzo[a]antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 BjF [benzo[j]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 BeP [benzo(e)pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 BaP [benzo[a]pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
1 1 COR [koronen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne Ne Ne Ne Ne Ne 1d/3d 01.01.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umwelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351-8312715
Fax:.: +49351-8312720
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtachft und Geologie
Referat 51 - Luftqualitat
013 11 Dresden
Tel.: +493518928 5103
Fax:.: +493518928 566
E-mail: